Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi


Esimesse klassi vastuvõtt


Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1.klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.


Taotlust saab esitada alates 2. maist kuni 1. juunini 2021.


Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
 koolivalmiduskaart;
 tervisetõend;
 digitaalne foto;
 nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Oluline on, et taotluse esitamisel valitakse õppeaastaks 2021/22.

Dokumendid tuleb lisada taotlusele hiljemalt 1. juuniks. 

Dokumentide lisamisel tuleb valida faili otstarve vastavalt laaditava dokumendi liigile.

1. klasside esilagsed nimekirjad koostatakse 10. juuniks.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.
Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada, tuleb need esitada kooli kantseleisse.

Digitaalne foto peab vastama passipildi nõuetele.

Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.


Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437

 

 

Esimesse klassi vastuvõtt


Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1.klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.


Taotlust saab esitada alates 2. maist kuni 1. juunini 2021.


Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
 koolivalmiduskaart;
 tervisetõend;
 digitaalne foto;
 nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Oluline on, et taotluse esitamisel valitakse õppeaastaks 2021/22.

Dokumendid tuleb lisada taotlusele hiljemalt 1. juuniks. 

Dokumentide lisamisel tuleb valida faili otstarve vastavalt laaditava dokumendi liigile.

1. klasside esilagsed nimekirjad koostatakse 10. juuniks.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.
Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada, tuleb need esitada kooli kantseleisse.

Digitaalne foto peab vastama passipildi nõuetele.

Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.


Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437