Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi


Dokumendid, mis tuleb esitada, on järgmised:

 1. avaldus I klassi astumiseks (ankeet);

 2. õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

 3. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

 4. tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

 5. koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem) 

 6. digipilt saata meiliaadressile kool@saku.edu.ee.

 

 

 

 

 

Dokumendid, mis tuleb esitada, on järgmised:

 1. avaldus I klassi astumiseks (ankeet);

 2. õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

 3. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

 4. tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

 5. koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem) 

 6. digipilt saata meiliaadressile kool@saku.edu.ee.