Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi


Esimesse klassi vastuvõtt


Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks
on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.


Taotlust saab esitada alates 2. maist kuni 1. juunini 2020.


Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
 koolivalmiduskaart;
 tervisetõend;
 digitaalne foto;
 nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).


Lisadokumendid saab laadida e-keskkonnas taotluse juurde seni, kuni see on menetletud.
E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli
kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava
dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.
Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada,
tuleb need esitada kooli kantseleisse.
Lisadokumente saab esitada kuni augustikuu lõpuni.
Digitaalne foto peab vastama passipildi nõuetele.


Taotlused menetletakse lõplikult augustikuu lõpuks. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb
vanemale teavitus e-postile.


Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla
haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil
671 2437

 

 

Esimesse klassi vastuvõtt


Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks
on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.


Taotlust saab esitada alates 2. maist kuni 1. juunini 2020.


Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
 koolivalmiduskaart;
 tervisetõend;
 digitaalne foto;
 nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).


Lisadokumendid saab laadida e-keskkonnas taotluse juurde seni, kuni see on menetletud.
E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli
kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava
dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.
Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada,
tuleb need esitada kooli kantseleisse.
Lisadokumente saab esitada kuni augustikuu lõpuni.
Digitaalne foto peab vastama passipildi nõuetele.


Taotlused menetletakse lõplikult augustikuu lõpuks. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb
vanemale teavitus e-postile.


Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla
haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil
671 2437