Uudised

Saku Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde minikonverents. 19. oktoober Saku Gümnaasium

Neljandat aastat toimus Saku Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde minikonverents. Nii publiku kui ka ettekandjatena osalesid meie kooli 11. ja 12. klasside õpilased.


Nagu nimigi ütleb, on tegemist lühiformaadiga, kus gümnasistid ja vilistlased tutvustavad oma koolikaaslastele eelmisel aastal vvalminud uurimis- ja praktilisi töid. Konverentsil esitleti ühe praktilise töö ja viie uurimuse tulemusi ning samuti mõtteid nende tööde valmimise protsessi kohta. Ettekandjate läbivateks soovitusteks oli valida huvipakkuv teema ning järgida algusest peale ajakava, vältimaks liigset närvipinget töö esitamisele eelnevatel nädalatel.
Ainsa praktilise töö tutvustuses rääkisid Saku Gümnaasiumi vilistlased Helin Sinisaar ja Sandra Serena Sulin küpsetisi valmistava õpilasfirma loomisest ja tegevusest. Kuigi kõigi esitletud uurimistööde teemad olid seotud Saku Gümnaasiumiga, puudutasid need väga erinevaid valdkondi: klasside valgustatusest kuni koolitoiduni. Uurimismeetoditest olid esindatud nii katse, küsitlus kui ka test.
Sellel aastal püüti ka publikut rohkem kaasata. Iga esitluse järel said kuulajad nutitelefoni abil vastata esinejate välja mõeldud küsimustele oma ettekande kohta. Kõige enam õigeid vastuseid andsid Henri Hanson, Silver Ingver, Emili Kriisa, Kaspar Merisalu, Elisabet Raig ja Katrin Anethe Toomson.
Ühelt poolt kogesid ettekandjad konverentsil suure publiku ees esinemist, teisalt said 11. klassi õpilased aimu, mis neid peagi ees ootab. Abiturientidel aitas kuuldu ehk meelde tuletada eelmisel aastal tehtud vigu, et neid uue töö tegemisel vältida. Loodetavasti saame mitmeid selle aasta kuulajaid näha järgmise aasta konverentsil esinejatena.

Nagu nimigi ütleb, on tegemist lühiformaadiga, kus gümnasistid ja vilistlased tutvustavad oma koolikaaslastele eelmisel aastal vvalminud uurimis- ja praktilisi töid. Konverentsil esitleti ühe praktilise töö ja viie uurimuse tulemusi ning samuti mõtteid nende tööde valmimise protsessi kohta. Ettekandjate läbivateks soovitusteks oli valida huvipakkuv teema ning järgida algusest peale ajakava, vältimaks liigset närvipinget töö esitamisele eelnevatel nädalatel.
Ainsa praktilise töö tutvustuses rääkisid Saku Gümnaasiumi vilistlased Helin Sinisaar ja Sandra Serena Sulin küpsetisi valmistava õpilasfirma loomisest ja tegevusest. Kuigi kõigi esitletud uurimistööde teemad olid seotud Saku Gümnaasiumiga, puudutasid need väga erinevaid valdkondi: klasside valgustatusest kuni koolitoiduni. Uurimismeetoditest olid esindatud nii katse, küsitlus kui ka test.

Sellel aastal püüti ka publikut rohkem kaasata. Iga esitluse järel said kuulajad nutitelefoni abil vastata esinejate välja mõeldud küsimustele oma ettekande kohta. Kõige enam õigeid vastuseid andsid Henri Hanson, Silver Ingver, Emili Kriisa, Kaspar Merisalu, Elisabet Raig ja Katrin Anethe Toomson.
Ühelt poolt kogesid ettekandjad konverentsil suure publiku ees esinemist, teisalt said 11. klassi õpilased aimu, mis neid peagi ees ootab. Abiturientidel aitas kuuldu ehk meelde tuletada eelmisel aastal tehtud vigu, et neid uue töö tegemisel vältida. Loodetavasti saame mitmeid selle aasta kuulajaid näha järgmise aasta konverentsil esinejatena.