Uudised

Registreerimine sisseastumistestide sooritamiseks 13. veebruar Saku Gümnaasium


5. veebruarist - 1.märtsini toimub registeerimine 2020/21 õ-a 10.klassi sisseastumistestide sooritamiseks.


Saku Gümnaasiumi õpilaste registreerimine toimub Stuudiumi kaudu, teiste koolide õpilastel tuleb saata / esitada taotlus gümnaasiumiastme õppejuhile.


Täpsem info on menüüs VASTUVÕTT.

 

 

5. veebruarist - 1.märtsini toimub registeerimine 2020/21 õ-a 10.klassi sisseastumistestide sooritamiseks.


Saku Gümnaasiumi õpilaste registreerimine toimub Stuudiumi kaudu, teiste koolide õpilastel tuleb saata / esitada taotlus gümnaasiumiastme õppejuhile.


Täpsem info on menüüs VASTUVÕTT.