Uudised

Õppenõukogu 29.08.2019 20. august Saku Gümnaasium


Õppenõukogu päevakord:
1) Õpilase järgmisse klassi üleviimine
2) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
3) Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
4) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine
5) Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
6) Kooli üldtööplaani kinnitamine
7) Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta
8) Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

Õppenõukogule järgneb töökoosolek ja õpetajate pildistamine.

Õppenõukogu päevakord:
1) Õpilase järgmisse klassi üleviimine
2) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
3) Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
4) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine
5) Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
6) Kooli üldtööplaani kinnitamine
7) Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta
8) Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

Õppenõukogule järgneb töökoosolek ja õpetajate pildistamine.