Uudised

Majandusolümpiaadi piirkonnavoor 11. märts Saku Gümnaasium


6.märtsil võtsid Saku Gümnaasiumi õpilased edukalt osa majandusolümpiaadi piirkonnavoorust, mis leidis aset Viimsi Koolis. Meie 12.klassi majandussuuna õpilane Karl Nurme saavutas Harjumaa piirkonnavoorus 2. koha ja kindlustas seeläbi pääsu üleriigilisse lõppvooru, mis toimub 6. aprillil.
Soovime talle edu!

Näidisküsimused olümpiaadilt:
1. Start-up ehk idufirma on hiljuti loodud ettevõte, ....
a) mis on väga populaarne investeerimisvõimalus, sest risk oma raha kaotada praktiliselt puudub
b) mille ärimudel on pidevas aktiivses arengus ning võib protsessi käigus isegi kardinaalselt muutuda
c) mille loomist toetab alati EAS
d) mis tegutseb vaid tehnoloogia-alal

2. Bilanss on üks tähtsamaid raamatupidamise dokumente, mis peegeldab ettevõtte majandusseisu. Kui bilanss ei ole tasakaalus, siis
a) on raamatupidaja teinud vea
b) on tulud suuremad kui kulud ja ettevõtja võib olla õnnelik
c) on kulud suuremad kui tulud ja ettevõttel on pankrotioht
d) on ettevõttel raha vähem kui laene
 
 
 
 
6.märtsil võtsid Saku Gümnaasiumi õpilased edukalt osa majandusolümpiaadi piirkonnavoorust, mis leidis aset Viimsi Koolis. Meie 12.klassi majandussuuna õpilane Karl Nurme saavutas Harjumaa piirkonnavoorus 2. koha ja kindlustas seeläbi pääsu üleriigilisse lõppvooru, mis toimub 6. aprillil.
Soovime talle edu!

Näidisküsimused olümpiaadilt:
1. Start-up ehk idufirma on hiljuti loodud ettevõte, ....
a) mis on väga populaarne investeerimisvõimalus, sest risk oma raha kaotada praktiliselt puudub
b) mille ärimudel on pidevas aktiivses arengus ning võib protsessi käigus isegi kardinaalselt muutuda
c) mille loomist toetab alati EAS
d) mis tegutseb vaid tehnoloogia-alal

2. Bilanss on üks tähtsamaid raamatupidamise dokumente, mis peegeldab ettevõtte majandusseisu. Kui bilanss ei ole tasakaalus, siis
a) on raamatupidaja teinud vea

b) on tulud suuremad kui kulud ja ettevõtja võib olla õnnelik
c) on kulud suuremad kui tulud ja ettevõttel on pankrotioht
d) on ettevõttel raha vähem kui laene