Uudised

Toimus 7. keemia õpikoda 03. aprill Saku Gümnaasium


Sel õppeaastal avanes Saku Gümnaasiumil võimalus osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli Keemia õpikoja kursusel (1,5 EAP -37 akadeemilist tundi).
Tegemist on eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhineva auditoorse õppetööga, kus Tartu õppejõud juhendavad klassitäit 10.-12. RE haru gümnasisti siinsamas meie kodukoolis. See on mõeldud õpilastele, kes tahavad teada keemiast rohkem kui koolis õpetatakse ja soovivad arendada eksperimentaalse töö läbiviimise oskusi. Osalemist arvestatakse gümnaasiumi valikainena ning osalejad saavad ka Tartu Teaduskooli tunnistuse.

Programm koosneb seitsmest kohtumisest 7 kuu kestel ja 7 teemast (a´ 4 tundi ehk 4 x 60 minutit):
1. Tiitrimine
2. Anorgaaniline keemia
3. Põnevad katsed keemias
4. Ainete eraldamine
5. Orgaaniline süntees
6. Spektroskoopia
7. Elektrokeemia

Kursuse edukalt läbinud õpilane on omandanud :
1. eksperimentide planeerimise ja katseseadmete koostamise oskused; 2. erinevate mõõtmisvahendite kasutamisoskused keemiliste uurimisobjektide uurimisel; 3. oskuse töödelda katsetulemusi ja neist järeldusi teha.
Seitsemst sessioonist on juba toimunud 2 ja allolevalt on toodud õpilaste tagasiside:
16.oktoobri töötuba:
Kõikidele meeldis teha katseid. Saime tiitrida kaht erinevat ainet erinevatesse lahustesse. Esimese kahe aine segul tekkis ilus helesinine värvus ning kahe teise aine segul oli roosakas värvus. Kõige rohkem meeldisid värvimuutused, kuid taheti et värvi muutus oleks suurem. Osadele ei meeldinud, et katseid pidi nii palju kordama. Kokkuvõtteks meeldis kõikidele ja ootavad väga järgmist õpikoda.
8.novembri töötuba:
Keemia teine õpikoda oli väga huvitav ja värviline. Nägime kuidas mõjuvad erinevad indikaatorid erinevates keskkondades. Kuigi enamus olid juba õppinud indikaatoreid, oli katseid teha Ikka lahe. Tuvastasime erinevaid reaktsioone tehes reaktsiooni tunnuste põhjal, mida oli väga huvitav teha. Kõige rohkem meeldisidki värvi muutused, mida sai seekord väga palju näha. Kõikidele meeldis ja jäid väga rahule. 
 
Keemiaõpetaja Anna Kikkas
 
 
 
 
 
 
Sel õppeaastal avanes Saku Gümnaasiumil võimalus osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli Keemia õpikoja kursusel (1,5 EAP -37 akadeemilist tundi).
Tegemist on eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhineva auditoorse õppetööga, kus Tartu õppejõud juhendavad klassitäit 10.-12. RE haru gümnasisti siinsamas meie kodukoolis. See on mõeldud õpilastele, kes tahavad teada keemiast rohkem kui koolis õpetatakse ja soovivad arendada eksperimentaalse töö läbiviimise oskusi. Osalemist arvestatakse gümnaasiumi valikainena ning osalejad saavad ka Tartu Teaduskooli tunnistuse.

Programm koosneb seitsmest kohtumisest 7 kuu kestel ja 7 teemast (a´ 4 tundi ehk 4 x 60 minutit):
1. Tiitrimine
2. Anorgaaniline keemia
3. Põnevad katsed keemias
4. Ainete eraldamine
5. Orgaaniline süntees
6. Spektroskoopia
7. Elektrokeemia


Kursuse edukalt läbinud õpilane on omandanud :
1. eksperimentide planeerimise ja katseseadmete koostamise oskused; 2. erinevate mõõtmisvahendite kasutamisoskused keemiliste uurimisobjektide uurimisel; 3. oskuse töödelda katsetulemusi ja neist järeldusi teha.
Seitsemst sessioonist on juba toimunud 2 ja allolevalt on toodud õpilaste tagasiside:
16.oktoobri töötuba:
Kõikidele meeldis teha katseid. Saime tiitrida kaht erinevat ainet erinevatesse lahustesse. Esimese kahe aine segul tekkis ilus helesinine värvus ning kahe teise aine segul oli roosakas värvus. Kõige rohkem meeldisid värvimuutused, kuid taheti et värvi muutus oleks suurem. Osadele ei meeldinud, et katseid pidi nii palju kordama. Kokkuvõtteks meeldis kõikidele ja ootavad väga järgmist õpikoda.
8.novembri töötuba:
Keemia teine õpikoda oli väga huvitav ja värviline. Nägime kuidas mõjuvad erinevad indikaatorid erinevates keskkondades. Kuigi enamus olid juba õppinud indikaatoreid, oli katseid teha Ikka lahe. Tuvastasime erinevaid reaktsioone tehes reaktsiooni tunnuste põhjal, mida oli väga huvitav teha. Kõige rohkem meeldisidki värvi muutused, mida sai seekord väga palju näha. Kõikidele meeldis ja jäid väga rahule. 
 
Keemiaõpetaja Anna Kikkas