Uudised

Toimus 4. keemia õpikoda 07. jaanuar Saku Gümnaasium


Meie koolis toimub 2018/19 õ-a keemia õpikoda – üks TÜ Teaduskooli poolt läbiviidavatest laboritundide programmist, kus 10.-12. klasside õpilased saavad teha füüsika-, keemia- ja bioloogiaeksperimente.

Esimene õpikoda toimub 16.oktoobril ning lisaks meie kooli õpilastele osalevad ka Tallinna Reaalkooli ja Audentese IB õpilased.

Õppeaasta jooksul toimub õpikojas seitse kohtumist ja ühe õpikoja kestus on 4 astronoomilist tundi.

Keemia õpikojas toimub eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinev õppetöö, käsitletakse näiteks tiitrimist, ainete eraldamist, orgaanilist sünteesi, elektrokeemiat.

 

Täpsem info TÜ Teaduskoolilt https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keemia_opikoda_2018_2019.pdf

 

Meie koolis toimub 2018/19 õ-a keemia õpikoda – üks TÜ Teaduskooli poolt läbiviidavatest laboritundide programmist, kus 10.-12. klasside õpilased saavad teha füüsika-, keemia- ja bioloogiaeksperimente.

Esimene õpikoda toimub 16.oktoobril ning lisaks meie kooli õpilastele osalevad ka Tallinna Reaalkooli ja Audentese IB õpilased.

Õppeaasta jooksul toimub õpikojas seitse kohtumist ja ühe õpikoja kestus on 4 astronoomilist tundi.

Keemia õpikojas toimub eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinev õppetöö, käsitletakse näiteks tiitrimist, ainete eraldamist, orgaanilist sünteesi, elektrokeemiat.

 

Täpsem info TÜ Teaduskoolilt https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keemia_opikoda_2018_2019.pdf