Uudised

Karjääripäev Saku Gümnaasiumis 07. november Saku Gümnaasium


Saku Gümnaasiumi esimene karjääripäev toimus 5. novembril. Gümnaasiumimaja saal oli hommikul õpilasi täis, kõik ootasid innustamist ja motiveerimist.  Õpilasi oli tervitamas direktor ja vallavanem. Üllatuskülaline Indrek Lillemägi innustas noori leidma oma teed läbi seikluste ja kohtumiste erinevate inimestega. 

Edasi said noored külastada töötubasid, mille valiku olid nad eelnevalt teinud.

 

Päeva teises pooles tutvusid õpilased edasiõppimisvõimaluste laadaalaga, esindatud olid järgmised kõrg-, rakenduskõrg- ja ametikoolid. 

 

- Tallinna Tehnikaülikool

- Tallinna Ülikool

- Tartu Ülikool

- Eesti Kunstiakadeemia

- Tallinna Tehnikakõrgkool

- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

- Tallinna Tööstushariduskeskus

- Tallinna Teeninduskool

 

Päevast said osa ka noored meie põhikooliosast ja Kurtna Koolist.

 

Tänud kõikidele, kes sellele päevale oma panuse andsid. Suur aitäh meie külalistele, oleme rõõmsad, et leidsite aega ja tahet. Oleme nüüd inspiratsiooni täis ja valmis maailma vallutama!

 

 

 

Saku Gümnaasiumi esimene karjääripäev toimus 5. novembril. Gümnaasiumimaja saal oli hommikul õpilasi täis, kõik ootasid innustamist ja motiveerimist.  Õpilasi oli tervitamas direktor ja vallavanem. Üllatuskülaline Indrek Lillemägi innustas noori leidma oma teed läbi seikluste ja kohtumiste erinevate inimestega. 

Edasi said noored külastada töötubasid, mille valiku olid nad eelnevalt teinud.

 

Päeva teises pooles tutvusid õpilased edasiõppimisvõimaluste laadaalaga, esindatud olid järgmised kõrg-, rakenduskõrg- ja ametikoolid. 

 

- Tallinna Tehnikaülikool

- Tallinna Ülikool

- Tartu Ülikool

- Eesti Kunstiakadeemia

- Tallinna Tehnikakõrgkool

- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

- Tallinna Tööstushariduskeskus

- Tallinna Teeninduskool

 

Päevast said osa ka noored meie põhikooliosast ja Kurtna Koolist.

 

Tänud kõikidele, kes sellele päevale oma panuse andsid. Suur aitäh meie külalistele, oleme rõõmsad, et leidsite aega ja tahet. Oleme nüüd inspiratsiooni täis ja valmis maailma vallutama!