Uudised

5. detsember 2019 09. detsember Saku Gümnaasium


Gümnaasiumimajas toimus 5. detsembril mõttesõel, kuhu oli kutsutud gümnaasiumiastme õpetajad, hoolekogu ja valla hariduskomisjoni esindajad. Ühiselt arutati erinevatel teemadel...

Näiteks:
Mis teeb koolist koha, kus püsib tahe õppida/õpetada?
Kas Gümnaasiumis peavad olema õppesuunad?
Mille poolest Saku Gümnaasium võiks olla tulevastele gümnasistidele esimene valik?
Millised valikaineid peaks kool pakkuma?

Mõttesõela eesmärgiks oli ühiselt mõelda gümnaasiumiosa tuleviku üle. Kas ja milliseid muudatusi vajame!?

Samade küsimustega toimub mõttesõel peagi ka õpilastele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasiumimajas toimus 5. detsembril mõttesõel, kuhu oli kutsutud gümnaasiumiastme õpetajad, hoolekogu ja valla hariduskomisjoni esindajad. Ühiselt arutati erinevatel teemadel...

Näiteks:
Mis teeb koolist koha, kus püsib tahe õppida/õpetada?
Kas Gümnaasiumis peavad olema õppesuunad?
Mille poolest Saku Gümnaasium võiks olla tulevastele gümnasistidele esimene valik?
Millised valikaineid peaks kool pakkuma?

Mõttesõela eesmärgiks oli ühiselt mõelda gümnaasiumiosa tuleviku üle. Kas ja milliseid muudatusi vajame!?

Samade küsimustega toimub mõttesõel peagi ka õpilastele.