Uudised

19. septembril toimus gümnaasiumi uurimistööde lühikonverents 20. september Saku Gümnaasium


Konverentsil tutvustasid kümme 12. klassi õpilast oma 11. klassi kursuse "Uurimistöö alused" lõputööna läbi viidud uurimistööd, kirjeldasid töö koostamise protsessi, jagasid oma kogemust ning andsid soovitusi. 
Oma töid tutvustasid: 
Johanna-Elise Kabel „Saku Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste teadlikkus eesti mütoloogiast“
Alexandra Katariina Org „Ärevushäired tantsijate seas“
Grete Daut „Unetunnid ja selle kvaliteedi mõju treenerite seas“
Liis-Marii Järve „Videomängude mõju 7.-8. klasside õpilaste seas“
Mariel Peetson „Prügi sorteerimise olulisus 10. ja 12. klasside õpilaste seas“ 
Mari-Liis Kuldma „10.-12. klasside õpilaste teadlikkus tervislikest jalanõudest“
Evelyn Pil „Saku Gümnaasiumi 8.-10. klasside õpilaste lugemisharjumused“
Laura Selistemägi „Saku Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste reisiharjumused“
Gloria Prants „Saku Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste mõtted tulevikuks pärast gümnaasiumi lõpetamist“
Emili Järv „Erinevate vanusegruppide lugemisharjumused“

Ettekandeid olid kuulamas 10.-11. klasside õpilased, kes said ülevaatlikud teadmised nii 11. klassi kursusest kui ka 12. klassis nõutavast uurimis- või praktilisest tööst. 

Õpilaste hinnangul oli lühikonverents huvitav, vajalik ja kasulik.

Konverentsil tutvustasid kümme 12. klassi õpilast oma 11. klassi kursuse "Uurimistöö alused" lõputööna läbi viidud uurimistööd, kirjeldasid töö koostamise protsessi, jagasid oma kogemust ning andsid soovitusi. 
Oma töid tutvustasid: 
Johanna-Elise Kabel „Saku Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste teadlikkus eesti mütoloogiast“
Alexandra Katariina Org „Ärevushäired tantsijate seas“
Grete Daut „Unetunnid ja selle kvaliteedi mõju treenerite seas“
Liis-Marii Järve „Videomängude mõju 7.-8. klasside õpilaste seas“
Mariel Peetson „Prügi sorteerimise olulisus 10. ja 12. klasside õpilaste seas“ 
Mari-Liis Kuldma „10.-12. klasside õpilaste teadlikkus tervislikest jalanõudest“
Evelyn Pil „Saku Gümnaasiumi 8.-10. klasside õpilaste lugemisharjumused“
Laura Selistemägi „Saku Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste reisiharjumused“


Gloria Prants „Saku Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste mõtted tulevikuks pärast gümnaasiumi lõpetamist“
Emili Järv „Erinevate vanusegruppide lugemisharjumused“

Ettekandeid olid kuulamas 10.-11. klasside õpilased, kes said ülevaatlikud teadmised nii 11. klassi kursusest kui ka 12. klassis nõutavast uurimis- või praktilisest tööst. 

Õpilaste hinnangul oli lühikonverents huvitav, vajalik ja kasulik.