Saavutused


Saku Gümnaasiumis viiakse läbi erinevate õppeainete olümpiaadide,ainevõistluste ja konkursside koolivoore ning nendes edukaks osutunud õpilased esindavad igal õppeaastal oma kooli maakondlikel õpilasvõistlustel.

Maakondlikel ning ka üleriigilistel aineolümpiaadidel, -võistlustel, -konkurssidel on meie kooli õpilased saavutanud väga häid tulemusi. Eduka kooli esindamise on taganud õpilaste ja õpetajate tõhus koostöö nii ainetundides kui ka individuaalselt.

Kooli edukalt esindanud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse igal kevadel Saku Gümnaasiumi direktori vastuvõtul.

 

Ainevõistlused

Ainevõistlused 2017/18

Ainevõistlused 2016/17

Ainevõistlused 2015/16

Ainevõistlused 2014/15

Ainevõistlused 2013/14

Ainevõistlused 2012/13

Ainevõistlused 2011/12

Ainevõistlused 2010/11

Ainevõistlused 2009/10

Ainevõistlused 2008/09

Ainevõistlused 2007/08

 

Õpilastööde konkursid

Õpilastööde konkursid 2015/16

Õpilastööde konkursid 2014/15

Õpilastööde konkursid 2013/14

 

Mälumängud

Mälumängud 2015/16

Mälumängud 2014/15

Mälumängud 2013/14

Mälumängud 2012/13

Mälumängud 2011/12

Mälumängud 2010/11

Saku Gümnaasiumis viiakse läbi erinevate õppeainete olümpiaadide,ainevõistluste ja konkursside koolivoore ning nendes edukaks osutunud õpilased esindavad igal õppeaastal oma kooli maakondlikel õpilasvõistlustel.

Maakondlikel ning ka üleriigilistel aineolümpiaadidel, -võistlustel, -konkurssidel on meie kooli õpilased saavutanud väga häid tulemusi. Eduka kooli esindamise on taganud õpilaste ja õpetajate tõhus koostöö nii ainetundides kui ka individuaalselt.

Kooli edukalt esindanud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse igal kevadel Saku Gümnaasiumi direktori vastuvõtul.

 

Ainevõistlused

Ainevõistlused 2017/18

Ainevõistlused 2016/17