Dokumendid

SG COVID-19 leviku tõkestamise ja õppetöö korraldamise plaan


Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid

Õppetöö korraldamine koolis. Koolimaja on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieeni reegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid. Viiruse levik on kontrolli all ja lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal – täielik  kontaktõpe.

Kollase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Koolis on tuvastatud COVID-19 haigusesse nakatunuid. Viiruse levik süveneb, aga kogu kooli ei pea sulgema:

Õppetöö korraldamine koolis. Algkoolimaja jätkab tööd tavapäraselt.

 • 1. - 5. klassi õpilastele toimub võimalusel 100% ulatuses õppetöö koolis. Õppetöö viiakse läbi  koduklassides, v.a praktilised tegevused ainekabinettides.
 • Õpilased püsivad vahetundides oma klassi koridorides.
 • Õpilased sisenevad ja väljuvad koolimajast enda klassile määratud välisuksest.
 • Vajadusel hajutatakse õpilaste söögivahetundide aegu.
 • 6., 7., 8. ja 9. kl õpilastel vaheldub distants- ja kontaktõpe - kaks nädalat koolis ja nädal kodus.
 • Gümnaasiumiastmes (10.-12. kl) on õpilased lendude kaupa distantsõppel, kaks nädalat koolis ja nädal kodus. Vajadusel hajutatakse õpilasi tundide läbiviimisel erinevatesse klassiruumidesse.
 • Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti HEV õpilaste ja nende vanematega.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid

Kehtestatud on eriolukord, viiruse levik jõuab kevadise laine tasemele või ületab seda – täielik distantsõpe.

Õppetöö korraldamine koolis. Kool lähtub õppetöö korraldamisel Vabariigi Valitsuse eriolukorra korraldustest. Koolimaja on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli arvestavate kokkulepetega. Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti HEV-õpilaste ja nende vanematega. Hindamine on paindlik, rõhk on õppeprotsessil. Mängu- ja spordiväljakud on suletud.

 

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid

Õppetöö korraldamine koolis. Koolimaja on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieeni reegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid. Viiruse levik on kontrolli all ja lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal – täielik  kontaktõpe.

Kollase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Koolis on tuvastatud COVID-19 haigusesse nakatunuid. Viiruse levik süveneb, aga kogu kooli ei pea sulgema:

Õppetöö korraldamine koolis. Algkoolimaja jätkab tööd tavapäraselt.

 • 1. - 5. klassi õpilastele toimub võimalusel 100% ulatuses õppetöö koolis. Õppetöö viiakse läbi  koduklassides, v.a praktilised tegevused ainekabinettides.
 • Õpilased püsivad vahetundides oma klassi koridorides.
 • Õpilased sisenevad ja väljuvad koolimajast enda klassile määratud välisuksest.
 • Vajadusel hajutatakse õpilaste söögivahetundide aegu.
 • 6., 7., 8. ja 9. kl õpilastel vaheldub distants- ja kontaktõpe - kaks nädalat koolis ja nädal kodus.
 • Gümnaasiumiastmes (10.-12. kl) on õpilased lendude kaupa distantsõppel, kaks nädalat koolis ja nädal kodus. Vajadusel hajutatakse õpilasi tundide läbiviimisel erinevatesse klassiruumidesse.
 • Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti HEV õpilaste ja nende vanematega.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid

Kehtestatud on eriolukord, viiruse levik jõuab kevadise laine tasemele või ületab seda – täielik distantsõpe.

Õppetöö korraldamine koolis. Kool lähtub õppetöö korraldamisel Vabariigi Valitsuse eriolukorra korraldustest. Koolimaja on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli arvestavate kokkulepetega. Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti HEV-õpilaste ja nende vanematega. Hindamine on paindlik, rõhk on õppeprotsessil. Mängu- ja spordiväljakud on suletud.