Koolielu

Projektid

Koostöö Jaapani sõpruslinnaga

Jaapanis asub Saku sõpruslinn, mille nimi on samuti Saku. Kahe linna, Saku ja Saku, vaheline sõprussuhe tähistab tänavusel 2018 aastal 11 aastapäeva.
Jaapani Saku asub Nagano prefektuuris (Eesti mõttes maakond)  ja seal elab ligikaudu 100 000 elanikku 424 ruutkilomeetril. Tokyost (Jaapani pealinnast) 250 kilomeetri ehk umbes tunniajase kiirrongi sõidu kaugusel.
Nagano prefektuur asub sisemaal, mägises piirkonnas. Prefektuur on omakorda jaotatud 81 omavalitsuseks. Tegemist on põllumajanduspiirkonnaga, kus kasvatatakse puu- ja juurvilju, riisi ja lilli. Samuti on tegemist arenenud rajooniga. Seal asetsevad elektroonika-, trüki-, puidu-, tekstiili- ja toiduainete tööstused.
 
Jaapani nädala raames jagasid Jaapanit külastanud õpilased oma muljeid ja kogemusi. 
 
Sõprussuhtest alguse saanud noorteprojekti raames kohtuvad kahe riigi Saku noored kaks korda aastas, sügisel ja suvel.
18. oktoobrist 25. oktoobrini viibisid Jaapanis taaskord kaheksa Saku valla õpilast (ja nende saatjad): Merilin Nurme, Marc-Kaspar Parts, Johanna Eliise Rannik, Toomas Ulmas ja Anne Kuldmäe Saku Gümnaasiumist ning Marcus Grünberg, Petra Laur, Mari-Liis Nöps, Jaagup Valtna ja Merle Kants Kurtna Koolist.
 
 
 

Erasmus+ projekt „Teaching Matters”

Saku Gümnaasium osales 2015-2017 aasta jooksul rahvusvahelises projektis „Õpetamise küsimused”.
 
Projektis osalesid 14-16 aastased õpilased.
Osalenud riigid: Itaalia, Holland, Poola ja Eesti.
Projekti eesmärk oli uurida haridussüsteeme erinevates riikides. Selleks külastasid õpilased tunde, jälgisid õpilaste ja õpetajate tööd. Filmiti tunde ja analüüsiti neid koos mentoriga.
Projekti lõpuks tegid õpilased ettepanekuid, milline võiks olla ideaalne haridussüsteem.  
Läbi projektitöö paranes õpilaste keeleoskus, suurenes iseseisvus ja iseseisva töö oskus, meeskonnatööoskus, tutvuti kultuuride erinevuste ja eripäradega ja õpiti nendega arvestama.
 

 

Erasmus+ projekt „Local Health for Global Health: Care and Share”

2015 – 2018, veebilink http://globalhealthcarean.wixsite.com/health

Projekti osalevad riigid: Horvaatia, Ungari, Bulgaaria, Portugal, Tšehhi ja Eesti

Projektis osalevad 16-18 aastased õpilased.
 
Projekti eesmärk:
Aru saada ja mõista kuidas meie tervis ja heaolu on mõjutatud erinevatest meid ümbritsevatest teguritest ja meist endist.
Projekti kestus kolm aastat:
Teemad:
  1. aastal - Tervihoid minevikus
  2. aastal – Kaasaegne tervishoid
  3. aastal - Tervise edendamine
Projekti tulemusena oskavad õpilased võrrelda oma eluviisi partnerriikide noorte omaga, hinnata oma tervist, teadvustada endale seoseid eluviisi ja tervise vahel, suhtuda positiivselt regulaarsesse füüsilisse tegevusse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaitse end ja aita teist

6. klassidele algas taas programm „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT).
Õppeaasta jooksul käsitletakse pääste, politsei ja esmaabi valdkonda.
Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva turvalisuse teema alusel. Õpilasi koolitavad oma ala asjatundjad Päästeameti Põhja päästekeskusest, Põhja prefektuurist ja Eesti Punase Risti Tallinna Seltsist.
KEAT koolituse läbinud õpilane oskab aidata teisi, tagades seda tehes ka enda ohutuse. Ta oskab käituda tulekahju korral, teab ohutu ujumise põhitõdesid ja oskab uppujat märgates tegutseda. Ta teab, kuidas turvaliselt liigelda, millal helistada hädaabinumbril või pöörduda abi saamiseks politsei poole.
KEAT programmis on õpilased omandanud põhilised esmaabi võtted.
 
Esmaabikoolitused toimusid oktoobris ja novembris 2018. Koolituse viis läbi Eesti Punase Risti esmaabi lektor Gunnar Richter.
 
Projekti lõpetab  iga kevadine KEAT ohutuslaager​.
 
 

Keskkonnateadlikkuse programm (KIK)

Saku Gümnaasium on alates 2015 aastast viinud läbi keskkonnateadlikkuse programmi, mida toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
 
2018/19 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele.
 
I kooliaste
1.klass, loodusõpetus
„Kooliõuest välja“ aktiivõppereis Nõmme loodusmajja
2.klass, loodusõpetus
aktiivõppereis Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki
3.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks
 
II kooliaste
4. klass, loodusõpetus
„Jõgi, järv ja meri“ aktiivõppereis veekogude uurimiseks: Harku järv, Vääna jõgi (Vahiküla joastik), Vääna Jõesuu  
5.klass, loodusõpetus
„Inimese jälg looduses” aktiivõppekäik Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale
6.klass, loodusõpetus
„Mullast algab mets” – aktiivõppereis MTÜ Ellamaa Looduskeskusesse: Valgejärve loodusõpperada
 
III kooliaste
7. klass, loodusõpetus
„Selgroogsed ja selgrootud” – aktiivõppeprogramm Tallinna loomaaia zookoolis
8. klass, loodusõpetus
„Seened ja samblikud”- praktilise töö tund Eesti Loodusmuuseumis.
9. klass, geograafia
Õppeprogramm „Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad” õppeprogramm TTÜ Geoloogia Instituudis