Meie koolist

Üldinfo


Saku Gümnaasium on Saku valla suurim haridusasutus. Keskharidust on selles koolis olnud võimalik omandada alates aastast 1977. Kool on Saku valla hallatav asutus. Õppetöö toimub kolmes hoones - algkoolihoones, põhikoolihoones ja gümnaasiumihoones.

 

2018/19 õppeaastat alustas koolis kokku 1317 õpilast.

2019/20 õppeaastat alustas Saku Gümnaasiumis 1363 õpilast.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saku Gümnaasium on Saku valla suurim haridusasutus. Keskharidust on selles koolis olnud võimalik omandada alates aastast 1977. Kool on Saku valla hallatav asutus. Õppetöö toimub kolmes hoones - algkoolihoones, põhikoolihoones ja gümnaasiumihoones.

 

2018/19 õppeaastat alustas koolis kokku 1317 õpilast.

2019/20 õppeaastat alustas Saku Gümnaasiumis 1363 õpilast.