Meie koolist

Üldinfo

Saku Gümnaasium on Saku valla suurim haridusasutus. Keskharidust on selles koolis olnud võimalik omandada alates aastast 1977. Kool on Saku valla hallatav asutus. Õppetöö toimub kolmes hoones - algkoolihoones, põhikoolihoones ja gümnaasiumihoones


2020/21 õppeaastal alustas Saku Gümnaasiumis kokku 1427 õpilast

2018/19 õppeaastat alustas Saku Gümnaasiumis kokku 1317 õpilast.

2019/20 õppeaastat alustas Saku Gümnaasiumis kokku 1363 õpilast.

 

 

2020/21 õppeaastal alustas Saku Gümnaasiumis kokku 1427 õpilast

2018/19 õppeaastat alustas Saku Gümnaasiumis kokku 1317 õpilast.

2019/20 õppeaastat alustas Saku Gümnaasiumis kokku 1363 õpilast.