Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior funktsioonis _google_tag_status_check() (rida 321 / /srv/kooliveeb/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).

Sulge

Õppetöö korraldus põhikoolis


Õppetöö korraldus põhikoolis
1. – 9. klassini on traditsiooniline õppetöö korraldus (kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel). 
Kokkuvõtvalt hinnatakse 3. – 9. kl kõiki õppeaineid trimestrite kaupa ja 1. – 2. kl poolaasta kaupa.

Õppetöö korraldus gümnaasiumis
Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursuste põhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas läbitakse vähemalt 32 kursust.

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

 

 

Gümnaasiumi õppeperioodid
1.periood 1. sept - 24.nov
2.periood 25.nov - 23.veebr.
3.periood 2.märts - 9.juuni

 

Gümnaasiumi kursuste ajad 2018/19 õa

Trimestrite ajad põhikoolis:
1. 1.09-29.11.2019
2. 2.12-6.03.2020
3. 9.03-9.06.2020

 

 

Õppetöö korraldus põhikoolis
1. – 9. klassini on traditsiooniline õppetöö korraldus (kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel). 
Kokkuvõtvalt hinnatakse 3. – 9. kl kõiki õppeaineid trimestrite kaupa ja 1. – 2. kl poolaasta kaupa.

Õppetöö korraldus gümnaasiumis
Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursuste põhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas läbitakse vähemalt 32 kursust.

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

 

 

Gümnaasiumi õppeperioodid
1.periood 1. sept - 24.nov
2.periood 25.nov - 23.veebr.
3.periood 2.märts - 9.juuni

 

Gümnaasiumi kursuste ajad 2018/19 õa

Trimestrite ajad põhikoolis:
1. 1.09-29.11.2019
2. 2.12-6.03.2020
3. 9.03-9.06.2020