Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior funktsioonis _google_tag_status_check() (rida 321 / /srv/kooliveeb/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).

Sulge

Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Õppesuunad


Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 

Õppesuunad avatakse 10.klassis vastavalt õpilaskandidaatide soovile ja arvule.

Õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks ja perioodides õpitakse erinevaid aineid. Kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja kursuse lõpus.
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas soovituslikult vähemalt 32 kursust. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

 

Õppesuundade õppeplaanid

 
 
 
 
 
 
 
 

Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 

Õppesuunad avatakse 10.klassis vastavalt õpilaskandidaatide soovile ja arvule.


Õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks ja perioodides õpitakse erinevaid aineid. Kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja kursuse lõpus.
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas soovituslikult vähemalt 32 kursust. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

Õppesuundade õppeplaanid

 
 
 
 
 
 
 
 

Reaalsuund

Reaalsuund  on eelkõige mõeldud noortele, kes tunnevad huvi reaal- ja loodusainete vastu, soovivad pärast gümnaasiumi  lõpetamist edasi õppida tehnilistel (nt inseneeria)  või loodusainetega (nt farmaatsia) seotud erialadel. Lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele õpetatakse loodusaineid (füüsika, keemia),  informaatikaõpetust, joonestamist, kohustuslik on laia matemaatika kursus.

Reaalsuunas õpetatakse täiendavaid kursusi inglise keelest, vene keelest, matemaatikast (matemaatika ülesannete praktikum), eesti keelest (tekstiõpetust)  ja uurimistöö alused. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatavaks uurimis- või praktiliseks tööks on õppeplaanis eraldatud vähemalt 2 kursust iseseisva töö aega.

Valikainetena on õpilastel võimlik õppida näiteks majandus- ja ettevõtlusõpet, saksa keelt, usundiõpetust, draamaõpet, riigikaitset, soome keelt, kodundust, tarbekunsti, liiklusõpetust, kehalist kasvatust, osaleda noortekooris. Valikainete loend võib õppeaastati olla erinev olenedes noorte soovidest ja kooli võimalustest.