Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Õppesuunad


Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 

Õppesuunad avatakse 10.klassis vastavalt õpilaskandidaatide soovile ja arvule.

Õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks ja perioodides õpitakse erinevaid aineid. Kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja kursuse lõpus.
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas soovituslikult vähemalt 32 kursust. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

 

Õppesuundade õppeplaanid

 
 
 
 
 
 

Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursusepõhiselt ning õpet võimaldatakse kolmes suunas: reaal-, humanitaar- ja majandussuunas. 

Õppesuunad avatakse 10.klassis vastavalt õpilaskandidaatide soovile ja arvule.


Õppeaasta on jaotatud kolmeks perioodiks ja perioodides õpitakse erinevaid aineid. Kokkuvõtvad hinded (kursusehinded) pannakse välja kursuse lõpus.
Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 63 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud valikainete kursused õppesuundade kujundamiseks ning õpilase valitud kursused kooli poolt pakutavatest valikainetest arvestades, et õppeaastas soovituslikult vähemalt 32 kursust. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilastel läbida vähemalt 96 kursust.

Õppesuundade õppeplaanid

 
 
 
 
 
 

Majandussuund

Majandussuunda on oodatud noored, kes tunnevad huvi majanduse toimimise vastu ja soovivad ennast proovile panna õpilasfirmade tegevuses. Majandussuunas õpetatakse lisaks riikliku õppekava kohustuslikele kursustele majandus- ja ettevõtlusõpet, informaatikaõpetust, joonestamist ning  2018.a alustanud lennulele tehnoloogiaõpetust. Majandussuuna  õpilastel on kohustuslik matemaatika kitsas kursus, kuid on võimalik valida laia matemaatika kursus.

Majandussuunas õpetatakse täiendavaid kursusi inglise keelest, vene keelest, matemaatikast (matemaatika ülesannete praktikum), eesti keelest (tekstiõpetust)  ja uurimistöö alused. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatavaks uurimis- või praktiliseks tööks on õppeplaanis eraldatud 2 kursust iseseisva töö aega.

Valikainetena on õpilastel võimlik õppida näiteks  draamaõpet, riigikaitset, soome keelt, liiklusõpetust, kehalist kasvatust, tarbekunsti (2019. ja 2020.a alustanud lennud) ning osaleda noortekooris. Valikainete loend võib õppeaastati olla erinev olenedes noorte soovidest ja kooli võimalustest. Pakutavate valikainete loetelu on vastava lennu õppeplaanis.