Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Õpilastööde vormistamine


Saku Gümnaasiumi 11.klassis kursuste “Uurimistöö alused” ja “Arvuti kasutamine uurimistöös” raames koostavad ja kaitsevad  õpilased lühiuurimuse, mis on ettevalmistuseks gümnaasiumi lõpetamiseks koostatavale tööle.

Gümnaasiumi lõpetamiseks koostavad 12.kl õpilased uurimustöö või sooritavad praktilise töö, milleks on ette nähtud kaks kursust iseseisvat tööd (arvestatud kohustusliku 96 kursuse hulka). 

 

SG uurimistööde ja praktiliste tööde ajakava 2020/21 õa

SG uurimistööde koostamise juhend 2020

SG referaatide koostamise juhend

SG praktilise töö koostamise juhend 2020

 

 

Saku Gümnaasiumi 11.klassis kursuste “Uurimistöö alused” ja “Arvuti kasutamine uurimistöös” raames koostavad ja kaitsevad  õpilased lühiuurimuse, mis on ettevalmistuseks gümnaasiumi lõpetamiseks koostatavale tööle.

Gümnaasiumi lõpetamiseks koostavad 12.kl õpilased uurimustöö või sooritavad praktilise töö, milleks on ette nähtud kaks kursust iseseisvat tööd (arvestatud kohustusliku 96 kursuse hulka). 

 

SG uurimistööde ja praktiliste tööde ajakava 2020/21 õa

SG uurimistööde koostamise juhend 2020

SG referaatide koostamise juhend

SG praktilise töö koostamise juhend 2020