Koolielu

Tugiteenused


Koolis rakendatavad tugiteenused ja – meetmed:

 • ainealased konsultatsioonid;
 • õpiabitunnid;
 • individuaalse õppekava rakendamine ühes, mitmes või kõikides õppeainetes;
 • õppimine eriklassis;
 • pikapäevarühm;
 • koduõpe vanema soovil või tervislikel põhjustel;
 • sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline, õppe- ja karjäärinõustamine;
 • logopeedilised ja eripedagoogilised tunnid

Tugispetsialistide kontaktid: https://www.saku.edu.ee/kontakt?category=58

Kooli tugispetsialistide ülesanne on toetada õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskuseid. 

Koolis rakendatavad tugiteenused ja – meetmed:

 • ainealased konsultatsioonid;
 • õpiabitunnid;
 • individuaalse õppekava rakendamine ühes, mitmes või kõikides õppeainetes;
 • õppimine eriklassis;
 • pikapäevarühm;
 • koduõpe vanema soovil või tervislikel põhjustel;
 • sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline, õppe- ja karjäärinõustamine;
 • logopeedilised ja eripedagoogilised tunnid

Tugispetsialistide kontaktid: https://www.saku.edu.ee/kontakt?category=58

Kooli tugispetsialistide ülesanne on toetada õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskuseid.