Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Konsultatsioonid ja järelevastamine


Konsultatsioonide ajad

Distantsõppe perioodil toimuvad konsultatsioonid kokkuleppel aineõpetajaga.

Järelevastamiste kord gümnaasiumis

3. perioodi järelevastamiste ajad

Distantsõppe perioodil toimuvad järelevastamised kokkuleppel aineõpetajaga.

 

 

Konsultatsioonide ajad

Distantsõppe perioodil toimuvad konsultatsioonid kokkuleppel aineõpetajaga.

Järelevastamiste kord gümnaasiumis

3. perioodi järelevastamiste ajad

Distantsõppe perioodil toimuvad järelevastamised kokkuleppel aineõpetajaga.