Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

1-3.kl Liisa Kruustük                            liisa.jogisalu@gmail.com 2018-2021
1-3.kl Eimar Veldre                            e.veldre@gmail.com 2018-2021
4-6.kl Peeter Kalmet                           peeter.kalmet@gmail.com 2018-2021
4-6.kl Pille Maasik                              pille.maasik@gmail.com 2018-2021
4-6.kl Kaur Lohk                                kaur.lohk@gmail.com 2018-2021
7-9.kl Härmo Põlluvee                        hpolluvee@gmail.com 2018-2021
10-12.kl Alo Johandi                          alo.johandi@gmail.com 2017-2020
Põhikooli õpetajate esindaja Inga Maasi                    Inga.maasi@saku.edu.ee 2018-2021
Gümnaasiumi õpetajate esindaja Piret Kaare             piret.kaare@sakuvald.ee 2017-2020
Õpilaste esindaja Laura Susanna Lätte                       Laura.latte11@gmail.com alates 2019
Vilistlaskogu esindaja Kalev Pihl                               kalev.pihl@sk.ee alates 2016
Volikogu esindaja Eero Alamaa                                 eeroalamaa@gmail.com

 

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Tööplaan
15.10.2019 kell 18.00
1. 2019/2020 tegevuskava arutelu
2. 7. klasside valdkonnapõhiseks muutmine
3. Olukorrast gümnaasiumiastmes
4. Kooli 2019.aasta eelarve ülevaade
5. Huvitegevus koolis ülevaade
6. Hoolekogu töö korraldusest ja informatsiooni liikumisest hoolekogu ja lastevanemate/laste vahel

14.01.2020  kell 18.00
1. Esimese poolaasta kokkuvõte
2. Opiq ja teiste elektrooniliste õpikeskkondade ülevaade ja arutelu
3. Teisest kooliastmest kolmadasse üleminekust.
4. Jooksvad küsimused

15.04.2020  kell 18.00
1. Eksamite/katsetega seonduv
2. Erakapitali kaasamise võimalustest haridusse
3. Järgmiseks õppeaastaks valmistumine
4. Jooksvad küsimused

 

 

Hoolekogu protokollid

27.08.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

__________________________________________

27.08.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

06.12.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

 

 

 

Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

1-3.kl Liisa Kruustük                            liisa.jogisalu@gmail.com 2018-2021
1-3.kl Eimar Veldre                            e.veldre@gmail.com 2018-2021
4-6.kl Peeter Kalmet                           peeter.kalmet@gmail.com 2018-2021


4-6.kl Pille Maasik                              pille.maasik@gmail.com 2018-2021
4-6.kl Kaur Lohk                                kaur.lohk@gmail.com 2018-2021
7-9.kl Härmo Põlluvee                        hpolluvee@gmail.com 2018-2021
10-12.kl Alo Johandi                          alo.johandi@gmail.com 2017-2020
Põhikooli õpetajate esindaja Inga Maasi                    Inga.maasi@saku.edu.ee 2018-2021
Gümnaasiumi õpetajate esindaja Piret Kaare             piret.kaare@sakuvald.ee 2017-2020
Õpilaste esindaja Laura Susanna Lätte                       Laura.latte11@gmail.com alates 2019
Vilistlaskogu esindaja Kalev Pihl                               kalev.pihl@sk.ee alates 2016
Volikogu esindaja Eero Alamaa                                 eeroalamaa@gmail.com

 

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Tööplaan
15.10.2019 kell 18.00
1. 2019/2020 tegevuskava arutelu
2. 7. klasside valdkonnapõhiseks muutmine
3. Olukorrast gümnaasiumiastmes
4. Kooli 2019.aasta eelarve ülevaade
5. Huvitegevus koolis ülevaade
6. Hoolekogu töö korraldusest ja informatsiooni liikumisest hoolekogu ja lastevanemate/laste vahel

14.01.2020  kell 18.00
1. Esimese poolaasta kokkuvõte
2. Opiq ja teiste elektrooniliste õpikeskkondade ülevaade ja arutelu
3. Teisest kooliastmest kolmadasse üleminekust.
4. Jooksvad küsimused

15.04.2020  kell 18.00
1. Eksamite/katsetega seonduv
2. Erakapitali kaasamise võimalustest haridusse
3. Järgmiseks õppeaastaks valmistumine
4. Jooksvad küsimused

 

 

Hoolekogu protokollid

27.08.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

__________________________________________

27.08.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

06.12.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll