Meie koolist

Hoolekogu

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord  https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046​​​​​​


Hoolekogu koosseis:

1.-3.kl

 Liisa Jõgisalu

 liisa.jogisalu@gmail.com

 2018-2021

1.-3.kl

 Kaire Sildver

 kaire.sildver@gmail.com

 2020-2023

1.-3.kl

 Ingrid Vetka

 ingrid.vetka@gmail.com

 2020-2023

4.-6.kl

 Reena Nieländer

 reena.nielander@mail.ee

 2020-2023

4.-6.kl

 Pille Maasik

 pille.maasik@gmail.com

 2018-2021

7.-9.kl

 Kaur Lohk

 kaur.lohk@gmail.com

 2018-2021

7.-9.kl

 Härmo Põlluvee

 hpolluvee@gmail.com

 2018-2021

10.-12.kl

 Taivo Puuorg

 taivo@ahaa.ee

2020-2023

Põhikooli õpetajate esindaja

 Inga Maasi

 Inga.maasi@saku.edu.ee

 2018-2021

Gümnaasiumi õpetajate esindaja

 Piret Kaare

 piret.kaare@sakuvald.ee

 2017-2020

Õpilaste esindaja

 Mart Nael

 mart.nael123@gmail.com

 alates 2020

Vilistlaskogu esindaja

 Kalev Pihl

 kalev.pihl@sk.ee

 alates 2016

Volikogu esindaja

 Eero Alamaa

 eeroalamaa@gmail.com 

 

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu protokollid

26.01.2021 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

17.11.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

29.09.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

09.04.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

14.02.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

15.10.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

27.08.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

27.08.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

06.12.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

Hoolekogu koosseis:

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu protokollid

26.01.2021 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

17.11.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

29.09.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

09.04.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

14.02.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

15.10.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

27.08.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

27.08.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

06.12.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

1.-3.kl

 Liisa Jõgisalu

 liisa.jogisalu@gmail.com

 2018-2021

1.-3.kl

 Kaire Sildver

 kaire.sildver@gmail.com

 2020-2023

1.-3.kl

 Ingrid Vetka

 ingrid.vetka@gmail.com

 2020-2023

4.-6.kl

 Reena Nieländer

 reena.nielander@mail.ee

 2020-2023

4.-6.kl

 Pille Maasik

 pille.maasik@gmail.com

 2018-2021

7.-9.kl

 Kaur Lohk

 kaur.lohk@gmail.com

 2018-2021

7.-9.kl

 Härmo Põlluvee

 hpolluvee@gmail.com

 2018-2021

10.-12.kl

 Taivo Puuorg

 taivo@ahaa.ee

2020-2023

Põhikooli õpetajate esindaja

 Inga Maasi

 Inga.maasi@saku.edu.ee

 2018-2021

Gümnaasiumi õpetajate esindaja

 Piret Kaare

 piret.kaare@sakuvald.ee

 2017-2020

Õpilaste esindaja

 Mart Nael

 mart.nael123@gmail.com

 alates 2020

Vilistlaskogu esindaja

 Kalev Pihl

 kalev.pihl@sk.ee

 alates 2016

Volikogu esindaja

 Eero Alamaa

 eeroalamaa@gmail.com