Meie koolist

Hoolekogu


Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord  https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046

 

Hoolekogu koosseis:

 

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Tööplaan
15.10.2019 kell 18.00
1. 2019/2020 tegevuskava arutelu
2. 7. klasside valdkonnapõhiseks muutmine
3. Olukorrast gümnaasiumiastmes
4. Kooli 2019.aasta eelarve ülevaade
5. Huvitegevus koolis ülevaade
6. Hoolekogu töö korraldusest ja informatsiooni liikumisest hoolekogu ja lastevanemate/laste vahel

14.01.2020  kell 18.00
1. Esimese poolaasta kokkuvõte
2. Opiq ja teiste elektrooniliste õpikeskkondade ülevaade ja arutelu
3. Teisest kooliastmest kolmadasse üleminekust.
4. Jooksvad küsimused

15.04.2020  kell 18.00
1. Eksamite/katsetega seonduv
2. Erakapitali kaasamise võimalustest haridusse
3. Järgmiseks õppeaastaks valmistumine
4. Jooksvad küsimused
 

 

Hoolekogu protokollid

09.04.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

14.02.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

15.10.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

27.08.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

__________________________________________

27.08.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

06.12.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

 

 

 

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord  https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046

 

Hoolekogu koosseis:

 

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Tööplaan
15.10.2019 kell 18.00
1. 2019/2020 tegevuskava arutelu
2. 7. klasside valdkonnapõhiseks muutmine
3. Olukorrast gümnaasiumiastmes
4. Kooli 2019.aasta eelarve ülevaade
5. Huvitegevus koolis ülevaade
6. Hoolekogu töö korraldusest ja informatsiooni liikumisest hoolekogu ja lastevanemate/laste vahel

14.01.2020  kell 18.00
1. Esimese poolaasta kokkuvõte
2. Opiq ja teiste elektrooniliste õpikeskkondade ülevaade ja arutelu
3. Teisest kooliastmest kolmadasse üleminekust.
4. Jooksvad küsimused

15.04.2020  kell 18.00
1. Eksamite/katsetega seonduv
2. Erakapitali kaasamise võimalustest haridusse
3. Järgmiseks õppeaastaks valmistumine
4. Jooksvad küsimused
 

 

Hoolekogu protokollid

09.04.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

14.02.2020 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

15.10.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll 

27.08.2019 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

__________________________________________

27.08.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll

06.12.2018 toimunud hoolekogu koosoleku protokoll