Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Gümnaasiumiastme perioodid 2020/21 õ-a


1.periood 1.september – 20.november 2020

2.periood  23.november 2020 – 5.märts 2021

3.periood 8.märts – 11.juuni 2021

 

Gümnaasiumiastme aastaplaan

Saku Gümnaasiumi 4.kooliastme kursuste plaan 2020/21 õ-a 

 

2020/21 õ-a kursuste jaotus perioodides

10.kl kursuste jaotus perioodides

11.kl kursuste jaotus perioodides

12.kl kursuste jaotus perioodides

 

 

1.periood 1.september – 20.november 2020

2.periood  23.november 2020 – 5.märts 2021

3.periood 8.märts – 11.juuni 2021

 

Gümnaasiumiastme aastaplaan

Saku Gümnaasiumi 4.kooliastme kursuste plaan 2020/21 õ-a 

 

2020/21 õ-a kursuste jaotus perioodides

10.kl kursuste jaotus perioodides

11.kl kursuste jaotus perioodides

12.kl kursuste jaotus perioodides