Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi


Sisseastumistestide sisu

 • 10.klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.

 • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).

 • Gümnaasiumi sisseastumistestide lahendamiseks antakse aega 150 minutit. 

 • Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes käesoleva korra nõuetest. Testide nõuetele vastavuse tagavad sisseastumistestide korraldamise komisjoni liikmed. 

 • Sisseastumistestidele registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.

 

2020/21 õ-a 10.klassi kandideerivatele õpilastele toimub sisseastumistest 21.märtsil kell 9:00 - 12:00

Sisseastumistesti korraldamise kord

Saku Gümnaasiumi 9.kl õpilaste registreerimine sisseastumistestide sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu. Teiste koolide õpilaste registreerimiseks palume sisseastumistestile registreerumise teatis saata gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee
 
Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO
 • vastuvõtutaotluse,
 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia,
 • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.

 

 

 

Sisseastumistestide sisu

 • 10.klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.

 • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).

 • Gümnaasiumi sisseastumistestide lahendamiseks antakse aega 150 minutit. 

 • Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes käesoleva korra nõuetest. Testide nõuetele vastavuse tagavad sisseastumistestide korraldamise komisjoni liikmed. 

Sisseastumistestide sisu

 • 10.klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.

 • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).

 • Gümnaasiumi sisseastumistestide lahendamiseks antakse aega 150 minutit. 

 • Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes käesoleva korra nõuetest. Testide nõuetele vastavuse tagavad sisseastumistestide korraldamise komisjoni liikmed. 

 • Sisseastumistestidele registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.

 

2020/21 õ-a 10.klassi kandideerivatele õpilastele toimub sisseastumistest 21.märtsil kell 9:00 - 12:00

Sisseastumistesti korraldamise kord

Saku Gümnaasiumi 9.kl õpilaste registreerimine sisseastumistestide sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu. Teiste koolide õpilaste registreerimiseks palume sisseastumistestile registreerumise teatis saata gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee
 
Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO
 • vastuvõtutaotluse,
 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia,
 • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.