Turvaline kool Prindi
Projektis "Turvaline kool" osalenud koolid hindasid ja anlüüsisid oma kooli turvalisuse erinevaid tahke. Enesehindamise küsimustikku oli kokku koondatud erinevad tegevusvõimalused ja dokumendid. Meeskonnatöö tulemusena selgusid meie kooli tugevad ja nõrgad küljed. Mei kooli hinnati väga kõrgelt, seekord jäime küll võidukarikast napilt ilma. Projektis eduka osalemise eest sai meie kool auhinnaks kolm Ahhaa keskuse etendust.