Töövarjupäev 2013 Prindi

TÖÖVARJUPÄEV

21 novembril  2013 a.


Saku Gümnaasium on liitunud Junior Achievement Eesti programmiga 2005/2006 õppeaastal.


Programmi üks osa on  gümnaasiumi 11. klassis valikainena majandust  õppivate  õpilaste osavõtt töövarjupäevast. Sel aastal võtavad töövarjupäevast osa 11 PR suunal õppivad õpilased.

Junior Achievement Eesti korraldab töövarjupäeva juba 17 aastat ja see muutub noorte hulgas järjest populaarsemaks. Viimastel aastatel võtab sellest osa umbes 2000 õpilast ja samapalju ettevõtjaid/spetsialiste /juhte. Töövarjupäev annab noorele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka inimese “päristöö” olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. Õpilane jälgib 4-5 tunni vältel varjuna ettevõtjat, juhti või spetsialisti tööpäeva protsessi sekkumata. Seega ei sega “töövari” jälgitava päevaplaani. Suurema kasu saamise eesmärgil jagab töötaja vastavalt oma võimalustele töö kohta infot. Kokkuvõtte kogetust teeb iga osaleja kaasõpilastele esitluse
vormis.

 

Töövarjupäeva eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks.


Noortele huvi pakkuvad ametikohad leiavad nad enamasti ise, olles töövarjuks oma vanematele või
pidades läbirääkimisi tuttavate või tuttavate tuttavatega. Samas on võimalik kandideerida ka vabariiklikele kohtadele. Kandideerimiseks tuleb saata CV ja motivatsioonikiri www.sent.ee . Kandideerimise aeg on 11.november.

 

Saku Gümnaasiumi õpilased on olnud „töövarjuks” mitmetele ministritele, riigikogulastele, lenduritele, piiskopile, arstidele, popplauljale, päästetöötajatele jne.


Talvi Järv

majandusõpetaja