Teemanädala kokkuvõte Prindi

15. - 21. aprill 2013 toimus üle-eestiline südamenädal „Sinu sammud loevad“.

Seoses sellega viidi 15. - 19. aprillini läbi Saku Gümnaasiumis tugisüsteemide poolt korraldatav
teemanädal: „Tervist kahjustavad ained ja nende mõju inimesele”.

 

Tugisüsteemide nädala raames oli klassidel võimalus oma teadmised vastavast teemast proovile panna. Selleks täitsid õpilased klassijuhatajatunni raames rühmatööna või individuaalselt teemakohase
töölehe.

4. - 5. klassidest võitsid 5a klassist Kristina Maria Morozov, Liisa-Lotta Kuusk, Eliis Rahu,
Regiina Silberg, Jane Männik.

6. - 7. klassidest olid edukamad 7c tüdrukud Laura-Maria Vahimets, Saara-Silvia Soasepp, Lyselle Toom.

8. - 9. klassidest võitsid kaks võistkonda, üks oli 8c klassist Helen Dimitriev ja Agnes Uueni
ning 8a klassi neiud Triin Tammaru, Anna Paula Kõrvas, Susanne Rosenberg ja Merit Käspri.

Gümnaasiumiastme edukam rühma oli 11 kl HU tüdrukud.

Teemanädala raames otsustati välja anda ka kaks eriauhinda 4b klassile ja 6d klassile, seoses aktiivse ja tubli osavõtu eest!


Teemanädala auhinnad antakse võitjatele õppeaasta
lõpuaktustel.

Täname kõiki osalejaid!