Teatis õpilase pikemaajalise puudumise korral Prindi
 

Pikemaajalise puudumise korral (kodustel põhjustel / treeninglaagrid / võistlused vms)  tuleb õpilasel / õpilase vanemal
  • sellest eelnevalt teavitada kooli;
  • aineõpetajatelt saada vastavaks perioodiks iseseisvalt õpitav materjal;
  • kokku leppida antud perioodil toimuvate hindeliste üleannete sooritamise aeg.

Teatise vorm