Algkooli sotsiaalpedagoog Prindi

Sotsiaalpedagoog: Eda Esperk

 

Saku Gümnaasiumi Algkooli maja, ruum 211 .

Nõustab lapsi (1-3 kl) ja vanemaid igal tööpäeval kell 8.00-15.00 või vastavalt eelnevale kokkuleppele.

 

Mob: 53 086 681

Telefon: 67 28 702

e-mail: eda.esperk2@sakuvald.ee

 

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi ja lapsevanemaid sotsiaalsetes küsimustes. Tegeleb koolikohustuse mittetäitjate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustes õpilasega 1.-4. klassides. On abiks õpetajatele koolis esinevate probleemide lahendamisel. Koordineerib tugisüsteemide tööd algkoolis.