Saku Vallakool Prindi
Saku Vallakool (1869 - 1920)
1869. aastal alustas Kajamaal Saku vallamaja ruumes tegevust Saku Vallakool.
Esimestel aastatel oli laste koolikohustuseks kaks talve. Kooliaasta algas tavaliselt siis, kui põllutööd olid tehtud, kool lõppes lume sulamise ning kevade tulekuga. Alates 1890. aastast kehtis 3-aastane koolikohustus.
1873. aastal tahtis valla volikogu koolile orelit muretseda. 60 rubla selle ostmiseks otsustati paluda Saku mõisaomanik V. Baggehuffwudtilt. Viimane polnud nõus seda raha andma ning koolil jäigi orel saamata, sest kuskilt mujalt polnud toetust oodata.
Esimesed andmed kooliskäivate laste arvust pärinevad 1879. aastast. Tol sügisel oli kooli tulnud 22 talulast, 6 koolikohustuslikku last jäid tulemata.
Järgmisel aastal astus esimesse klassi taas 22 last, kellest 10 olid poisid ja 12 tüdrukud.
1880. aastal õppis koolis kokku 63 talulast.
1883. aastal käis esimeses ja teises klassis 37 õpilast, kolmandas klassis käis kord nädalas õpitut meelde tuletamas 17 poissi ning 23 tüdrukut.
Kooliõpetus Saku vallas paranes tunduvalt, kui 1886.aastal sai koolmeistriks Aleksander Wurmberg. Uue koolmeistri tulek tõi kaasa uute õppeainetena ilukirja ja vene keele.
1888. aastal käis iga päev koolis 19 poissi ja 21 tüdrukut, kord nädalas neile lisaks veel 13 poissi ja 15 tütarlast.
1893./94. õppeaastal käis koolis kokku 56 last. Õpetaja Wurmberg iseloomustas nende edasijõudmist järgmiselt: hästi oskasid lugeda 37 last, rahuldavalt 19, piiblilugusid tundsid hästi 39 ja 17 keskpäraselt. Laste üldist kirikulaulude oskust hindas õpetaja heaks.
1895./96. õppeaastal oli kooliskäijate arv 55, kellest 49 talulast "luges mõistusega" ning tundis katekismuse peatükke "kauniste heasti", ülejäänud "keskpäraselt või sandiste".
1901. aastal käis koolis 41 last, kellest igapäevaseid ehk päriskooli lapsi oli 28, teised olid kordajaseisuses.
20. sajandi esimestel aastatel kooliskäijate arv vähenes. Koolmeistri hinnangul olid lapsed järjekindlad ja võimelised teadmisi kergelt omandama. Ei või öelda, et õppetöös oleksid poisid või tüdrukud tublimad olnud, mõlemate hulgas leidus neid, kes "heaste wõi wäga heaste" õppisid ja ka neid, kel asi "keskmist järku wõi sandiste" edenes.
Enamus Saku mõisa talupoegade lapsi käis lähemal asuvas Jälgimäe koolis.
1920. aasta sügisest nimetati Saku Vallakool ümber Saku 4-klassiliseks Algkooliks.