Saku Tehaste Erakool Prindi
Saku Tehaste Erakool (1931 - 1933)
1931. aasta oktoobris asutas Saku Heategev Selts Sakus erakooli, mida nimetati Saku Tehaste Erakooliks. Õppetöö toimus Saku Heategeva Seltsi poolt üüritud Põllumajanduse Ministeeriumile kuuluvas Viimsi abimetsaülema majas raudteejaama juures praeguses algklasside majas. Maja alumine korrus kuulus koolile, ülemine seltsile.
1931./32. õppeaastal õppis koolis 28 last ning kool oli 4-klassiline. Kooli kulud kandis ja õpetaja palga maksis Saku Heategev Selts. Kooli toetasid Saku Vallavalitsus ja õlletehas.
1931. aasta lõpul laskis vallavalitsus valmistada Saku Tehaste Erakoolile 9 koolilauda. Tol ajal olid klassiruumis pikad koolipingid, kuhu mahtus istuma 4 õpilast. Peale koolipinkide oli klassis veel õpetaja laud, tahvel ning riidenagi üleriiete jaoks.
1932. aasta sügisel esitas Saku Vallavalitsus Harjumaa Koolivalitsusele taotluse võtta Saku Tehaste Erakool avalike koolide nimekirja. Taotlust ei rahuldatud ning kool jäi ikka Saku Heategeva Seltsi ja õlletehase ülalpidamisele. Sel aastal oli koolis 31 õpilast.
1933. aasta sügisel moodustati Saku Tehaste Erakooli baasil Jälgimäe Algkooli Saku Tehaste Kõrvalklass.