Saku Tehaste Algkool Prindi
Saku Tehaste Algkool (1934 - 1946)
1934. aasta sügisel nimetati Jälgimäe Algkooli Saku Tehaste Kõrvalklass ümber Saku Tehaste Algkooliks, kooli haldajaks sai Saku Vallavalitsus.
1933. aasta oktoobris tegi vallavalitsus Harjumaa Maakonnavalitsusele ettepaneku anda Viimsi metskonna maja, kus kool töötas, üle Saku vallale. 1935. aastal antigi Viimsi abimetsaülema maja ja krunt, mille suurus oli 0,7 hektarit, üle Saku vallale. Peale maja oli krundil veel ühe katuse all puukuur, pesuköök ja laut. Kõik abiruumid olid viletsas seisukorras.
1934./35. õppeaastal õppis koolis 30 õpilast. Õpilasi võeti kooli üle aasta. Kooli piirkonda kuulusid Saku asundus, õlletehas, Saku ja Männiku raudteejaam ja Saku-Mõisaküla. Need Saku lapsed, kes õppisid V ja VI klassis, kuulusid Saue valla Jälgimäe Algkooli piirkonda.
1935. aastal tegi Saku Vallavalitsus Harjumaa Koolivalitsusele ettepaneku muuta Saku Tehaste 4-klassiline Algkool 6-klassiliseks. Palve jäi õpilaste vähesuse tõttu rahuldamata.
1936. aastal oli koolis 37 õpilast, 1937. aastal 24 ja 1939./40. aastal 17 õpilast.
1946./47. õppeaastal avati Saku Tehaste Algkooli juures teine klassikomplekt ja koolist sai Saku 4-klassiline Algkool.