Saku Keskkool Prindi
Saku Keskkool (1977 - 1997)
1978/79 lõpetas esimene keskkooli lend. 28.sept 1978 a. anti Saku Keskkoolile silmapaistvate saavutuste eest Artur Vaderi nimi. 1980/81 sai keskkooli III lennust kuldmedali Ülo Madissoon. Õpilasi oli juba 714. 1981/82 sai keskkooli IV lennust kuldmedali Monika Taska. 1982/83 oli õpilasi 771, õpetajaid 55. Jälle töötas osa klasse teises vahetuses, kokku oli koolis 24 klassikomplekti. 1984/85 oli õpilasi 823, ühtekokku 27 klassikomplekti, millest 8 klassi töötas teises vahetuses. Samal aastal lahkus Vello Juurik direktori ametikohalt.
1985/86 sai uueks direktoriks Jüri Salme. Keskkooli lõpetanutest said koguni 7 õpilast hõbemedalid. 1987. aastal taotles kool juurdeehitust, sest 748 õpilasele ehitatud koolis õppis 881 õpilast. 1987.a korraldati esimene vilistlaste kokkutulek, sest uues majas oli õpitud 10 aastat.
1988/89.a õppeaastast sai direktoriks senine õppealajuhataja Tarmo Pajus. Lapsi oli koolis 890. Endine algkoolimaja oli peale sisemisi ümberehitusi ENSV Põllumajandus-ministeeriumi käsutuses, kus oli ATK Õppekombinaat, kuhu asus muuhulgas tööle ka Mati Polman. Õppealajuhatajaks koolis sai Alar Tamm. Õppekombinaat töötas seal majas aastail 1982-1993, mil see likvideeriti.
1990/91 toimus koolitöö kolmes majas: suures majas, 5 algklassi endises sovhoosi lasteaias (praeguses ambulatooriumis), 2 klassi Saku Õlletehase lasteaias. Teises vahetuses töötas ikkagi 2 klassi. Õpilasi oli 818, õpetajaid 66, lisaks 4 kohakaasluse alusel. Algkooli õppealajuhatajaks sai Aime Järva. Suures majas oli ruumipuudus seetõttu, et inglise ja vene keele õpetamine jaotati rühmadesse.
1991/92 üks klass töötas sovhoosi uues lasteaias, 2 klassi õlletehase lasteaias, 5 klassi algklasside majas ning ülejäänud suures majas, kusjuures 2 klassi pidi ikkagi õppima teises vahetuses. 
Peale ATK Õppekombinaadi likvideerimist vanas koolimajas taotles kool seda hoonet endale tagasi, kuna senine sovhoosi lasteaed taheti ümber ehitada ambulatooriumiks. Kool tegi ühtlasi ettepaneku vallavalitsusele, et ATK töökoda-garaazh ehitataks ümber võimlaks ja sellele juurde garderoobi blokk.
Tarmo Pajuse asemel sai 10.nov 1993 direktoriks senine õppealajuhataja Alar Tamm ja kooli tuli tagasi Mati Polman, kes sai õppealajuhatajaks. 1994/95 oli õpilasi 816, õpetajaid 58, klassikomplekte 31. 22.oktoobril 1994 oli Saku valla hariduselu 125.aastapäeva tähistamine koolis. Alar Tamm lahkus 1995.a kevadel.
1995/96 oli õpilasi 820, õpetajaid 60, klassikomplekte 32. Uueks direktoriks valiti Karli Klaas. Õppetöö toimus kahes majas. Algklasside majas olid II-IV klassid, kokku 9 klassikomplekti. 1996/97 oli õpilasi 878, õpetajaid 61, klassikomplekte 33. Taas taotleti algkooli hoonele juurdeehitust.