Saku Gümnaasiumi olümpiamängud Prindi

Saku Gümnaasiumi olümpiamängud

 

Kooliolümpiamängud on õpilasi, õpetajaid ja vanemaid ühendav haridusliku

orientatsiooniga, innustav ja arendav spordipidu, mis järgib nii oma vaimsuse,

sisu kui ka rituaalide poolest Olümpiaharta põhimõtteid. Eesti Olümpiaakadeemia

poolt väljatöötatud kooliolümpiamängude idee kohaselt pole need ainult

spordivõistlused, mis on korraldatud olümpialipu all. Kooliolümpiamängude

puhul on väga suur tähtsus spordivõistlustele eelneval olümpiaharidusperioodil,

mille käigus saavad lapsed erinevates ainetundides teadmisi olümpialiikumise ideest

ja ajaloost, samuti on neil võimalus neid teadmisi erinevatel konkurssidel rakendada.

Loomulikult ei puudu kooliolümpiamängude programmist olümpiatraditsioone

järgiv spordipidu, mis on üles ehitatud sarnaselt pärisolümpiamängudega.

Kooliolümpiamängude eesmärkideks on olümpiaideede tutvustamine õpilastele

ja spordiharrastuse populariseerimine läbi koolide spordielu värvikamaks muutmise.

Samas ei ole kooliolümpiamängud üleriiklikuks ürituseks, kuhu valikvõistluste

kaudu jõuavad üksnes parimad. Sel juhul jääks kooliolümpiamängude põhieesmärk –

tuua olümpiamängud iga õpilaseni – täitmata.

Kooliolümpiamängude idee teostamise hõlbustamiseks on Eesti Olümpiaakadeemia alates 2004. aastast korraldanud kooliolümpiamängude projektide konkursse, mille parimaid on toetatud ka rahaliselt.

Saku Gümnaasiumi projekt sai Olümpiakomiteelt toetuse.