Saku 8-kl kool Prindi
Saku 8-kl kool (1960 - 1977)
Aastatel 1960 - 1975 oli Saku kool 8 klassiline.
1960.aastal avati 8.klass, nüüd oli kokku 10 klassikomplekti, sest V ja VI klassis oli 2 paralleelklassi. Õpilasi oli juba 195.
1961. aasta sügiseks valmis internaadihoone, kuhu võeti 43 last. Edukalt tegutses kooli juurde kuuluv aiand.
1962/63 ehitati koolile uus puurkaev ja pumbamaja. Õpilaste arv oli kasvanud 222-ni, neist 111 poissi ja 111 tütarlast. Endiselt oli 10 klassikomplekti, aga klassiruume 7: seega töötas 3 klassi teises vahetuses.
1963/64 tehti koolimajale kapitaalremont. Aiandi kuurist ehitati poiste tööõpetuse ruum. Võimlemistunnid toimusid Instituudi võimlas. 1964 a. alustati kooli juurdeehitusega, mis valmis 1965. aasta sügiseks. saadi juurde 5 klassiruumi, 2 jalutuskoridori ja 2 WC-d. Vana osa alumise korruse ühest klassist tehti korralik riietehoid, teise korruse ühest ruumist puhkeruum, kus oli sees koguni ping-pongi laud. 1.sept 1965 läks pensionile Anna Järv, uueks direktoriks sai Vello Juurik. Sel õppeaastal oli koolis 250 last ja 18 õpetajat. Üks klass töötas veel teises vahetuses. Laulmise õpetajaks tuli Jaak King, kes alustas orkestri väljaõpetamist.
1966/67 oli õpilasi 260 ja õpetajaid 18. Kool töötas esimest aastat ühes vahetuses. 1967/68 oli õpilasi 282, õpetajaid 19. Saku 8-kl. kool tuli rajooni koolide vahelises sotsialistlikus võistluses esikohale, sai 600 rubla, mille eest osteti klaver. Tolleaegne õppeedukuse protsent oli 91%.
1971/72. aastal oli koolis 311 õpilast ja 14 klassikomplekti, 1974/75. aastal 327 õpilast ja 25 õpetajat.
1975.a oktoobris alustati juba oma kümme aastat soovitud uue koolimaja ehitamisega. 1976.a kevadel suleti väikesed algkoolid Saku külanõukogu piires: Jälgimäe, Kiisa ja Kurtna, õpilasi tuli juurde ca 100.
1976/77 a. 1.septembrist alustas tööd esimene keskkooli klass - IX klass - kus oli ca 20 õpilast. Õpilasi oli koolis nüüd 423, õpetajaid 28. 31.jaanuaril 1977 läks kogu koolipere orkestri saatel uude majja, mis oli ehitatud 748-le õpilasele.