Saku 7-kl kool Prindi
Saku 7-kl. kool (1956 - 1960)
1956. aasta 1. septembrist alustas 6 klassikomplektiga ja 151 õpilasega Saku 7-klassiline Kool.
1. jaanuarist 1957 lahutati liitklass ja kool hakkas tööle kahes vahetuses 7 klassikomplektiga. Teises vahetuses käisid koolis II, III ja IV klassid.
Kooli juures alustas tööd internaat, kus elas 26 õpilast.
1958.a. loodi lastevanemate kulul töötav pikapäevarühm. Seal õppisid peale tunde järgmise päeva ülesandeid kehva õppeedukusega õpilased, samuti Kiisa, Kurtna ja Maidla kandi lapsed, kel tuli oodata kojusõiduks sobivat rongi.
1958./59. õppeaastal oli koolis 8 klassikomplekti ja 172 õpilast. Viiendaid klasse oli kaks. Teise vahetuses käisid koolis II, III ja IV klassid.
1960. aasta sügisel muudeti Saku kool 8-klassiliseks.