Riiklikud tasemetööd Prindi

Riiklikud tasemetööd SA Innove koostatud materjalide alusel toimuvad 1. ja 2. kooliastme lõpuklassides.

 

3.klassis toimuvad  tasemetööd kuni 2 õppeaines (eesti keel ja matemaatika).

6.klassis toimuvad tasemetööd 2 õppeaines (eesti keel ja matemaatika).

 

Tasemetööga kontrollitakse kooliastme lõpetamiseks vajaliku õppeainepädevuse

(põhiteadmiste ja -oskuste) omandatust.