Loovtööde, referaatide ja ainetööde koostamine Prindi

Ainetööde ja referaatide koostamise juhend

 

3.kooliastme õpilased sooritavad 7.klassis loovtöö.

 

Loovtööde vormistamise juhend

 

Loovtöö temaatika valib igaks õppeaastaks kool ning see teatatakse õpilastele septembri 1. õppenädalal. Loovtöö sooritamiseks on alates 1.õppeveerandist eraldatud üks tund nädalas järgmistes valikainetes: muusikaprojekt, kunstiprojekt, meediaõpetus, informaatikaõpetus, loovkirjutamine, fotograafia.

 

Õpilased saavad töö sooritamise valdkonna valida kooli poolt õppeaastaks välja pakutud valikaine hulgast. Õpilased teevad täpsema teemavaliku ning otsustavad töö sooritamise valikaine üle hiljemalt septembri lõpuks.
Loovtööd valmivad 4.veerandi lõpuks ning neid esitletakse õppeperioodi viimasel nädalal.