Rahvusvaheline projekt õpetajatele Erasmus+ Prindi

Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus

 

 

Erasmus+ on programm, mis annab haridustöötajatele ja õppuritele võimaluse end täiendada Eu riikides.

 

Sihtgrupiks on lapsed, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, haridustöötajad. Programm võimaldab järgmisi tegevusi: võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine, rahvusvahelised noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused.

 

 

Saku Gümnaasium osaleb 2014-2016 a Erasmus+ programmis . Meie kooli projekt „Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus”, sai rahastuse. Kolmel õpetajal on võimalus ennast täiendada täiendkoolitustel.

 

Kahe õpetaja koolitused toimuvad Iirimaal ja ühe õpetaja koolitus Sloveenias.

 

Koolituste abil loodame oma kooli tuua uuenduslikke lähenemisi ja rahvusvahelist koostööd. Uued suunad õpetamises on sisse kirjutatud ka kooli arengukavasse – IKT osa suurenemine õpetamises, loovuse arendamine ja uuenduslikkus õpetamises.

 

Koolitustest.

 

"Digital Literacy in the Collaborative Classroom"

 

Koolitus toimus St Tiernani Koolis, Dublininis augustis 2014. Koolitusel osales õpetaja Mari Tuisk.

Koolituse pikkus oli 7 päeva.

 

Koolitus oli mõeldud 1., 2., ja 3. kooliastme õpetajatele.

 

Koolitusel õpiti kasutama erinevaid programme, et teha ise või õpilastega koos multifilme ning luua, toimetada ja esitleda helifaile.

Samuti kasutati erinevaid õpihaldussüsteeme, õpiti kasutama õppevahendite loomise keskkondi. Koolituse käigus loodi esitlus ja koduleht.

Lisaks tutvuti e-Twinningu võimalustega laiemalt ning otsiti lahendusi klassi paberivabamaks muutmiseks.

 

Koolitusprogrammi kuulus ka tutvumine Iiri kultuuriga ning Dublini linnaga.

 

Kodulehe aadress: www.marijamerlinikoolitus.weebly.com

 

Koolitajate aadress: http://www.thedigiteachers.com/

  

Pärast uute teadmiste omandamist jagas õp  Mari saadud oskusi kahel korral Saku valla haridustöötajatega. Koolitused toimusid nii

algkoolimajas kui ka gümnaasiumimajas.

 

"Creative Thinking by Bono"

Koolitus toimus 2015 maikuus Sloveenias, Ljubljanas ”.

Koolitusel osales õpetaja Anne Kuldmäe.

Koolituse korraldas koolitusfirma Skupina Primera.

 

Loova mõtlemise kursus oli suunatud kõigile õpetajatele, kes soovivad oma

tundides arendada loovust, paralleelset mõtlemist, erinevaid tehnikaid mõtlemise arendamiseks.

Kursusel õpiti tundma põhjusi, mis takistavad loova mõtlemise arengut klassiruumis, kuidas lahendada koolis ettetulevaid

probleeme kasutades loova mõtlemise tehnikaid.

Õpiti kasutama professor de Bono meetodeid loova mõtlemise õpetamisel.

Tutvuti, kuidas toimivad Sloveenia koolides mõtlemise klubid, mis on loodud õpetamaks de de Bono mõtlemismudeleid.

Õpitud oskusi saab kasutada igapäevases õpetajatöös – tundide põnevamaks muutmisel, iseseisvate mõtlejate õpetamisel,

 probleemide lahendamisel.

 Nädal oli väga intensiivne – täis mõtlemist, rahvusvahelist koostööd ja kogemuste jagamist.

Peale teadmiste ja kogemuste, saime näha Ljubljana vaatamisväärsusi, tutvuda Sloveenia ajalooga.  

 

Saadud oskusi ja kogemusi jagatakse Saku valla teiste haridustöötajatega.  

 

 

„Overseas Teachers’ Course in Technology in the Classroom“

 

Koolitus toimus 19.10.-30.10.2015 Iirimaal Dublinis õppeasutuses Alpha College of English.

Koolitusel osales õpetaja Taivi Õigus.

 

Koolituse sisu oli otseselt seotud SG arengusuundadega järgmisteks õppeaastateks – senisest enamal määral infotehnoloogia kasutamine,

õpilaste loovuse arendamine ning uuenduslike metodoloogiliste lähenemiste kasutamine igapäevases õppetöös.

 

Õppetööle eelnevalt tuli täita küsimustik, milles oodati hinnangut oma arvutioskusele, infot õpilastega kasutatavate internetivahendite ja -saitide

senise kasutamise kohta ning ülevaadet igapäevases õppetöös kasutatavate tehnoloogiliste vahendite kohta.

 

Õppetöö ning klassivälised tegevused (kultuuri- ja haridusprogramm) toimusid igapäevaselt ajavahemikus 9.00-16.00. Suurem osa õppetööst

toimus väga väikeses õpirühmas (4-6 õpetajat). Kolleegid olid Bulgaariast, Hispaaniast ja Saksamaalt. Kõik kogenud õpetajad ja mitmed neist

oma piirkonna Erasmus+ projekti koordinaatorid.

 

Kursuse OTC04 kuraator Katie Greig ja Mick Leonard olid peamised õppejõud. Käsitletavad teemad olid enamasti kõik seotud digikeskkonnaga

(nutitelefon ja/või arvuti) ning erinevate õppeainete vahelise lõiminguga. Paberkandjal märkmete tegemine ei olnud aktsepteeritud. Kõik kursuse

jooksul kogetu tuli panna kirja Google Drive keskkonnas. Samas keskkonnas toimus ka kogu kursuse vältel toimunud kollaboratiivne töö – projektitöö.

Eraldi teemadena käsitleti kursusel ümberpööratud klassiruumi, videode ja fotodega seonduvat, erinevaid tekstitöötlusvõimalusi ning digitaalset

jutustamise võimalust.

 

Saadud teadmised ja kogemused aitavad mitmekesistada ainetunde, kasutada inglise keele õpetamisel uusi meetodeid ja

tehnikaid ning jagada õpilastega uusi teadmisi sihtriigi kultuuriruumist ja haridussüsteemist.