Puudumisest teavitamine Prindi
  • Õpilase puudumise põhjusest on lapsevanem kohustatud puudumise esimesel päeval teavitama klassijuhatajat / saatma teate kooli üldmeilile gymnaasium@sakuvald.ee / teatama kooli sekretärile telefonil 6718000 või kirjutama vastava teate õppeinfosüsteemi.

 

  • Kui vanem ei ole esimesel puudumise päeval kooli lapse puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse selgitamiseks e-maili või telefoni teel.

 

  • Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kolmandal päeval kohaliku omavalitsuse spetsialisti lapse koolist puudumisest.

 

  • Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuse äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

 

  • Paberkandjal esitatud Saku Gümnaasiumi õpilase puudumistõendil peab olema fikseeritud: õpilase nimi, klass, puudumise aeg (tund/ kuupäev/kuupäevad) ja puudumise põhjus. Puudumistõendi õigsust kinnitavad: lapsevanema nimi, allkiri ja kuupäev, millal tõend kirjutati.