Projektid 2011-12 Prindi

Projektid 2011/12 õ-a

Jätkuvad:

 

projekt “Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng“.

See on Jaan Tõnissoni Instituudi Maailmahariduse keskuse koostöö kogenud partneritega Inglismaalt, Portugalist, Bulgaariast, Sloveeniast ja Lätist.

Projekt on suunatud üldhariduskoolidele. Saku Gümnaasiumist osalevad projektis gümnaasiumiastme noored. See toetab ja aitab õpetajatel süsteemsemalt kasutada võimalusi, mida pakub õppe- ja ainekava sotsiaalse õigluse teemade käsitlemiseks.

Õpilastele toob projekt uusi õppimiskogemusija arusaamu järgnevate globaalse sotsiaalse õigluse teemadel: üleilmne säästev areng ja universaalsed inimõigused, aastatuhande arengueesmärgid, ettevõtete sotsiaalne vastutus ja õiglane kaubavahetus, solidaarsus,diskrimineerimise puudumine, kodanike kaasatus, mitmekesisuse hindamine – sooline, sotsiaalne, kultuuriline, filosoofiline, religioosne, keeleline, etniline. Mis on õiglane? Kõikidele sama palju/võrdselt? Kõikidele vajaduste/teenete/panuse järgi? Kõik peaksid saama oma põhivajadused täidetud? Kõikidel inimestel vastutus/ kohustused teiste inimeste ees? Need on küsimused, mis saadavad kogu maailma rahvast, rahvusest olenemata. Mida võtame meie ette, et maailm enda ümber õiglasemaks muuta? Me alustamemuutustega enda sees ja muudame läbi selle ka maailma ning teadlikkus ja haritus on need tegurid, mis aitavad eesmärki ellu viia.

Projekti koordineerib õpetaja Kristiina Noormets

 

 

 

 

MINU KODUKOHA VEEKOGU BIOLOOGILISED, KULTUURI-LISED JA MAJANDUSLIKUD VÄÄRTUSED

 

Projekti kestvus: veebruar 2011 – aprill 2012

Projekti rahastaja: KIK

 

Uurimusliku õppe eesmärgiks on uurida Saku Gümnaasiumi koolilähedase veekogu VÄÄNA JÕE ja sellest paisuga tekitatud Saku mõisatiigi seisundit ning Vääna jõe rolli siinse inimasustuse- Saku aleviku kujunemisel minevikus, olevikus ja tulevikus.

Projekti tuumikusse kuuluvad 3 õpetajat: põhikooliosa bioloogiaõpetaja Laive Jürimaa ja gümnaasiumiosa bioloogiaõpetaja Tiiu Allikmaa ning humanitaarainete alalt emakeeleõpetaja Kairi Zaletajev ja kolm 8.-12.kl õpilast:

 

1.Kaspar Uuselu (9 kl)

2.Debby Titson (10 kl)

3.Mattias Kõosalu (11 kl)

 

Lisaks kaasatakse uurimistöösse ainekava veega seotud teemade käsitlemise mitmekesistamiseks 7.-9.kl õpilased ja loodushuvilised gümnaasiumiõpilased.

 

 

Projekti koordineerib õpetaja Laive Jürimaa.