Projektid 2010_11 Prindi

Projektid Saku Gümnaasiumis

2010/2011 õ.a.

 

2010/2011 õppeaasta oli Saku Gümnaasiumis tegus projektiaasta. Endiselt olid populaarsed majandusõppe projektid ning edukad õpilasfirmad; samuti osalesid õpilased Suitsuprii klassi projektis. Kolmandat aastat on Tagasi kooli projekti raames meie õpilastele tunde andnud oma ala asjatundjad. Taaskäivitusid Tervist edendava kooli tegevused.

Jätkuvalt oli meie kooli õpilasi kaasatud erinevatesse rahvusvahelistesse projektidesse: Comeniuse projekt (5.-10. kl), koostööprojekt Loviisa kooliga Soomes (8. kl); samuti osaleti Euroopa Noorteparlamendi töös. Toetust saadi Nordplus Junior projektile (6.-10.kl), mille koostööpartneriteks on Rootsi, Taani ja Norra koolid. eTwinningu projekti kaudu kaasati enam ka algkooli õpilasi.

MAJANDUSÕPETUST toetavad projektid

9. klassid - inimeseõpetus

1. Ettevõtlusmuinasjuttude võistlus – korraldaja Junior Achievement Eesti

Ettevõtlusmuinasjutu kirjutasid kõik 9 klasside õpilased, 9 muinasjuttu saatsime võistlusele. Tänukirjaga märgiti ära 6 õpilase tööd.

2. Eesti Panga esseekonkurss „Minu taskuraha”

Essee kirjutasid kõik 9 klasside ja 11 b klassi õpilased. Konkursile saatsime 36 esseed, neist 18 märgiti ära Eesti Panga poolt suveniiridega õpilastele.

Koolile saadeti Eesti Panga ja AS Emori poolt „ Laste taskurahateemaliste kirjutiste sisuanalüüs”

10 b klass - majandusõpetus

Õppeaasta jooksul tegutses 5 õpilasfirmat ja neis 20 õpilast.

3. Õpilasfirmade laadad:

Jõululaat koolis

Sõbrapäevalaat koolis

Osavõtt piirkondlikest laatadest – Raplas ja Pärnus

Osavõtt vabariiklikust õpilasfirmade laadast Kristiine keskuses . Osales 4 õpilasfirmat ja ÕF Puidupoisid võitsid auhinna „ Parim toote kvaliteet”

Saku valla kevadlaadal osales 2 õpilasfirmat

11 b klass - majandusõpetus

4. Internetipõhine fotokonkurss „Huvitav klassipilt”

Klassis on tunnustatud fotograaf, kes jäädvustas rõõmsaid hetki seoses kooli lõpusõrmuste kättesaamisega. Üheskoos valiti üks pilt konkursile.

5. Töövarjupäev

Rahvusvahelisest töövarjupäevast võttis osa 24 õpilast 11b kassist ja 3 õpilast 12 klassist.

Huvitavamad „varjutatavad” olid kirikuõpetaja, lendur, minister, firmajuhid, poliitikud, iluteenindajad, hotellitöötaja, pangatöötaja jne. Saku Noortekeskuses rääkis iga osaleja oma muljetest ja ka tulevikuplaanidest. Saku Noortekeskuse poolt olid õpilastele kingituseks nimelised pastapliiatsid.

6. Vabariiklik reklaamivõistlus „ Reklaam oma valla ettevõttele”- Junior Achievement Eesti poolt korraldatud.

24 õpilast uurisid valla ettevõtlusregistrist ettevõtete kohta kodulehtedelt ja ka tuttvate kaudu infot. Iga õpilane koostas ühele ettevõttele reklaamplakati, mis iseloomustas kõige enam toodet/teenust. Võistlusele saatsime 18 tööd, I koha sai Maria Kohvi töö „ OÜ Kirsbaum”. Võitnud reklaami pakutakse ka sellele ettevõttele.

7. Majanduse suvelaager 26.-30 juuni Jõulumäel.

Sellest võtavad osa 4 õpilast ja õpetaja. Lisakohad on veel Saku valla noorte ärimeeste klubile. ( kokku osaleb 10 - 11 ja 12 klassi õpilast).

Õpilasi juhendab õpetaja Talvi Järv

SUITSUPRII KLASS

Saku Gümnaasium osales 2010/2011 õ.a. Suitsuprii klass võistluses 10 aastat ja selles osales 4.-12. klasside 535 õpilast ja nende klassijuhatajat.

Lisaks Tervise Arengu Instituudi juhendis ettenähtud üritustele viiakse meie koolis projekti raames läbi mitmeid lisategevusi:

Iga kahe aasta järel toimub koolis Suitsetamise käsitlus, mis annab ülevaate suitsetajate arvust. Meie õpetajad sõlmivad suitsuprii lepingu, nagu õpilasedki, selleks, et olla eeskujuks ja toetada õpilasi. Toimub koolisisene plakati ja tunnuslause konkurss, kus võitjaplakat saab jooksva aasta tunnuslauseks.

Detsembris ja aprillis võistluse vahekokkuvõtte raames selgunud suitsetajatega vestlesid individuaalselt tugisüsteemide ainekomisjoni liikmed. Suitsuprii klassi võistluse pidulikul lõpetamisel sai iga osaleja kleepsu „Ole vaba“ ning kõik võistluse läbinud klassid preemiaks kommikoti ja kiita, et on suitsupriid.

Suitsuprii klassi koordinaator koolis on õpetaja Anne Rooste.

TERVIST EDENDAV KOOL

"Tervist edendavad koolid" (TEK) on rahvusvaheline programm, mis sai alguse 1992.a. septembris, mil MTO algatusel ühinesid Poola, Iirimaa, Kreeka, Taani ja Tsehhi. 10 kooli Eestist liitusid 1993.a. märtsis. TEK eesmärgid on terviseedenduse ideoloogia ellurakendamine terviseõppe, õpilaste, õpetajate ja koolipersonali tervislike eluviiside ning tervist edendava koolikeskkonna loomise kaudu. Viimaste aastate eesmärkideks on jätkata tervist propageerivate ürituste korraldamist oma koolis, linnas ja maakonnas, arendada liikumist ja koostööd pilootkoolide vahel ning laiendada pilootkoolide võrku Eestis. TEK koolidele korraldatakse igal aastal mitmeid infopäevi ja koolituspäevi, mis soodustavad koolidevahelist koostööd.

2010 aastal sai Saku Gümnaasiumi õpetaja Anne Rooste TEK tänukirja kui parim tervist edendav töötaja Harjumaal.

Saku gümnaasiumis on kõigil võimalus enda vaimse ja füüsilise tervise eest hea seista. Meil on suurepärased sportimisvõimalused; õuesõppe võimalused; loengud ja õppeprogrammid nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele (nt esmaabi koolitus, ohutu liiklemine internetis, terviseteemalised loengud). Teeme koostööd Fazer Amicaga, et mitmekesistada menüüd, arvestades võimalusel sööjate soovidega, ning pakkuda salatiteid ja tervislikku toitu. 10b klassil oli märtsis võimalus koostada nädala menüü õpilastele enim meeldinud toitudest ja olla 2.märtsil sööklas abiks toidu valmistamisel ja serveerimisel. Ettevõtmise eesmärgiks oli teadvustada tervisliku toidu põhimõtteid ja populariseerida koolitoitu õpilaste seas.

Saku Gümnaasium on olnud Tervist Edendav Kool juba 9 aastat, 7 aastat tegeles terviseedendusega õpetaja Anne Rooste, alates 2009/10 õppeaastast on tervisenõukogu eestvedajaks Inga Maasi.

TAGASI KOOLI

18. - 22. oktoobril 2010 said ennast Saku Gümnaasiumis tunde andes proovile panna taas need, kes õpetajaametiga igapäevaselt kokku ei puutu. „Tagasi kooli" projekti raames andsid 1. veerandi viimasel nädalal meie koolis tunde Marek Linnutaja, Andrus Aruaas ja Kaur Lohk; 6c klassis viis liiklusteemalise koolitunni läbi Kaie Višnevski.

Õpilastelt saadud tagasiside oli positiivne ja leiti, et külalisõpetajad lisavad kooli argipäeva värskust ning annavad võimaluse arutleda teemadel, mis tavatundides käsitlemata jäävad. Projektinädal jätkub 2011/12 õppeaastal eesmärgiga kutsuda „Tagasi kooli“ eelkõige Saku Gümnaasiumi vilistlasi ja lapsevanemaid.

ELAMUSMÄNGUDE PÄEV

6a klassi õpilased Benedikte Petrutis, Henri Petrutis, Nikita Kirejev ja Triinu Vahenõmm ning 6c klassi õpilased Triin Tammaru, Mai-Liis Vahemäe, Markus Kitvel ja Marcus Pihelpuu osalesid 27. aprillil Laulasmaa maastikukaitsealal toimunud Harjumaa 6. klasside kolmandal elamusmängude päeval.

Päev pani 19 osalenud kooli õpilaste (ja ka õpetajate) oskused ning teadmised proovile. Õpiti meeskonnatööd ja tutvuti eakaaslastega teistest Harjumaa koolidest. Oli hariv ja elamusterohke projektipäevpäev. Õpilasi valmistasid ette ja osalesid ka ise projektipäeval Lidia Uuselu ja Piret Limperk.

Uurimusliku õppe projekt

MINU KODUKOHA VEEKOGU BIOLOOGILISED, KULTUURI-LISED JA MAJANDUSLIKUD VÄÄRTUSED

Projekti kestvus: veebruar 2011 – aprill 2012

Projekti rahastaja: KIK

Uurimusliku õppe eesmärgiks on uurida Saku Gümnaasiumi koolilähedase veekogu VÄÄNA JÕE ja sellest paisuga tekitatud Saku mõisatiigi seisundit ning Vääna jõe rolli siinse inimasustuse- Saku aleviku kujunemisel minevikus, olevikus ja tulevikus.

Projekti tuumikusse kuuluvad 3 õpetajat: põhikooliosa bioloogiaõpetaja Laive Jürimaa ja gümnaasiumiosa bioloogiaõpetaja Tiiu Allikmaa ning humanitaarainete alalt emakeeleõpetaja Kairi Zaletajev ja kolm 8.-12.kl õpilast. Lisaks kaasatakse uurimistöösse ainekava veega seotud teemade käsitlemise mitmekesistamiseks võimalusel põhikooliosa õpilased ja loodushuvilised gümnaasiumiõpilased.

Projekti avaseminar toimus 7 aprillil 2011 Tallinnas ja seal osalesid:

1.Kaspar Uuselu (8 kl)

2.Andres Rea (9 kl)

3.Mattias Kõosalu (10 kl)

4.õpetaja Tiiu Allikmaa

5.õpetaja Laive Jürimaa

Projekti koordineerib õpetaja Laive Jürimaa.

II Rahvusvahelised projektid Saku Gümnaasiumis

2010/2011 õ.a.

COMENIUS

Projekti nimetus: „A Tale of Six Countries“

Kestvus: 01.08.2009 – 31.07.2011

Rahastaja: SA Archimedes

Projektis osalevad koolid:

Jürmalas pilsetas Jaundubultu vidusskola (Läti) Niedersächsisches internatsgymnasium Bad Bederkesa (Saksamaa, koordinaator) IES DAMIA HUGUET (Hispaania) Plunges rajono Plateliu gimnazija (Leedu) Dr.Aloys-Weissenbach-Hauptschule Telfs (Austria) Saku Gümnaasium

Projektiga seotud klassid SG-s 2010/11 (läbi loodusõpetuse, keemia, kunstiõpetuse ja inglise keele):

5.kl – 1 õpilane, 6.kl – 23 õpilast, 7.kl – 2 õpilast, 8.kl – 38 õpilast, 9.kl – 5 õpilast, 10.kl – 23 õpilast

KOKKU 92 õpilast

Projektinädalal Mallorcal, Hispaanias (23.-30.09.2010) osalejad: Siiri Liis Huttunen (5a), Rauni Saagim (6c), Herlent Krik (6c), Christer Lohk (7a), Liisi Raudväli (8a), Nils Gregory Aer (8b), Valdo Taevere (8b), Raiko Koorem (8b), Triin Gretel Tauk (8b), Jane Toiger (8c), Merilyn Teder (8c), õpetaja Kristina Ait, õpetaja Piret Limperk.

KOKKU 11 õpilast ja 2 õpetajat

Projektinädalal Bad Bederkesas, Saksamaal (23.-27.05.2011) osalejad: Jarek Toiger (6a), Ädu Arvisto (6c), Renate Selberg (6c), Triin Tammaru (6c), Maria Kruusel (8a), Anete Nõulik (8a), Elis Loit (10a), Priit Kasemaa (10b), õpetaja Kersti Ulmas, õpetaja Inga Nurme, õpetaja Kersti Kivi, huvijuht Anton Noor.

KOKKU: 8 õpilast ja 4 õpetajat

2010/11 õppeaastal jätkati projekti tegevusi: uuriti ja analüüsiti vee kvaliteeti; arutleti vee tähtsuse üle meie elus; pildistati „vett“; valmistati ette projekti 2 aasta materjale koondava ühisraamatu materjale ning õpiti „Grand Finale“-ks – muusikaliks, mis kanti 6 maa muusikute poolt ette Saksamaal toimunud projektinädalal.

NORDPLUS Junior+

Projekti ettevalmistav aasta: 2009 (kokkusaamisel Taanis 25.-29.01.2009 osales 2 õpetajat)

Projekti nimetus: „We are the world, we are the children!“

Projekti kestvus: 01.08.2010 – 01.08.2012 (1 + 1 aastat)

Projekti rahastaja: Nordplus

Projektis osalevad koolid:

Hotherskolen (Taani) Göingeskolan (Rootsi, koordinaator) Kaland barne ungdomsskule (Norra) Saku Gümnaasium

Projektinädalad 2010/11 õppeaastal:

6.-10.09.2010 Rootsi projektinädalal osalejad: Mai-Liis Vahemäe (6c), Madli Bulgarin (6c), Raido Aasa (9c), Rebecca Rebane (10b), Priit Kasemaa (10b), Susanna Rõigas (10a), õpetaja Eda Piisang

4.-8.10.2010 Taani projektinädalal osalejad: Andreas Pedak (6c), Karl Hendrik Leppik (6c), Anna Paula Kõrvas (6c), Paul Tuurmann (10a), Hans-Christoph Järvela (10a), Eva Maria Kõrvas (10b), õpetaja Eda Piisang

28.03-01.03.2011 toimus projektinädal Sakus.

Nädala jooksul võõrustati 18 õpilast ja 6 õpetajat Rootsist, Taanist ja Norrast; viidi end kurssi Saku Valla keskkonna-temaatikaga; külastati Tallinna uuskasutuskeskust ja disainiti uusi riideid; töötati erinevates töötubades, kus valmisid ajalehest, kilest jm rõivad, laulud, etüüdid ja tantsud; valmistati paberit; tutvuti eesti kultuuri ja rahvustoiduga ning Tallinna vanalinnaga.

23.05-27.05. 2011 Norra projektinädalal osalejad: Karl-Thomas Kallasmaa (6c), Markus Kitvel (6c), Sten Ärm (6c), Relika Linnjärv (8a), Lennart Lind (10a), Andra Kivimäe (10b), õpetajad Eda Piisang ja Piret Limperk

KOOSTÖÖ Soome kooliga (Lovisanejdens högstadium)

2010/11 õppeaastal jätkus koostöö Soome rootsikeelse kooliga. Koostöö eesmärk on populariseerida reaalainete õppimist, vahetada õpetamise kogemusi ja lihvida erialast (matemaatika, füüsika) ingliskeelset sõnavara.14. ja 15. detsembril võõrustas Saku Gümnaasium Soome partnerkooli õpilasi. Meie kooliga ja õppetöö korraldusega on tutvumas Lovisanejdens Högstadium-i 9.klasside õpilased ja nende õpetajad. Meie õpilaste vastukülaskäiku planeeritakse 2011/12 õppeaastal.

European Youth Parliament

Projektis osalevad õpilased üle terve Euroopa, töökeeleks on inglise keel.

SG-st osales 20.-23.03.2010 Tallinnas ja Viimsis toimunud EYP Eesti sessioonil 4 õpilast (10a – 2 õpilast, 11a – 2 õpilast). Rahvusvahelistele sessioonidele Lvovis ja Ateenas keegi neist edasi ei kandideerinud.

eTWINNING

Saku Gümnaasium liitus eTwinning koostööprojekti listiga juba 4 aastat tagasi, kuid reaalne projektitöö käivitus alles 2010/11 õppeaastal tänu õpetaja Kirsti Esperki initsiatiivile.

Jõulukaardid naeratusena Euroopast (Christmas is coming soon. Let's send Christmas cards with a smile from Europe.)

Projektis osalesid 3.d ja 4. B klass ning õpetajad Kirsti ja Marianne Esperk. Lisaks meie koolile oli projektiga seotud 17 kooli Euroopast (Suurbritannia, Ungari, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Rumeenia, Kreeka, Portugal, Itaalia, Türgi, Saksamaa).

Tutvusime Euroopa kaardiga, meisterdasime jõulukaarte, saatsime igasse kooli ühe kaardi eestikeelsete tervitustega, saime igast koolist kaardi ja tervitused vastu, tegime esitluse töö tegemisest ja oma koolist/ klassidest.

Projekti eesmärgiks oli parandada inglise keele oskust ja motiveerida õpilasi rohkem keelt õppima; näidata õpilastele, et inglise keel on väga kasulik vahend, mille abil saab sõpru ka välisriikidest; osata vormistada kirju ja kaarte; teha jõulukaarte; kirjutada oma soovidest; võrrelda end teiste maade lastega ning avastada erinevusi ja sarnasusi; väärtustada teisi inimesi.

Väga tore ja soe tunne oli saada paberkaarte. Lastel oli sära silmis, kui taas uus kiri meieni jõudis. Üheskoos loeti tervitusi ning vaadati kaarte, seejärel uuriti Euroopa kaardilt, kust kiri meieni jõudis.

Jõululaulud (Christmas Carols)

Eesmärgiks oli tõlkida ja õppida erikeeltes jõululaule. Esimesel aastal (2010) valiti lauluks „Jingle Bells“. Laulsime emakeeles „Aisakella“, trükkisime sõnad ja tegime video, mis seoti teiste maade lindistustega. Videod seoti kokku üheks tervikuks. Kuulasime ja vaatasime teiste maade „Jingle Bellsi“ ning proovisime kaasa laulda, mis oli väga lõbus ja samas ka raske. Järgmisel aastal üritame mõnes keeles laulu ära õppida ja teistele laulda ning lisame video järgmise eestikeelse lauluga.

KOKKUVÕTE

2010/2011 õppeaasta oli Saku Gümnaasiumis projektirohke aasta. Oli jätkuprojekte, aga ka neid, mis äsja rahalise toetuse said. Võimalusi osalemiseks ja kaasalöömiseks jätkus kõikidele vanuserühmadele.

2011/12 õppeaastal:

1) jätkatakse pooleliolevate projektidega;

2) taotletakse täiendavaid vahendeid kooli eelarvesse läbi erinevate projektide

 

Kokkuvõtte tegi: Piret Limperk

22. juuni 2011