Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid Prindi

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9.klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami. Oma otsuse valikaine eksami kohta teatavad õpilased kooli juhtkonnale 1.veebruariks.

 

Saku Gümnaasiumi põhikooli lõpueksamite plaan 2017/18 õa 

 

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad 12.klasside õpilased 3 kohustuslikku riigieksamit (eesti keel, võõrkeel, matemaatika), koolilõpueksami ning uurimis- või praktilise töö. Oma otsuse matemaatika riigieksami (kitsas või lai kursus), võõrkeele riigieksami ja koolilõpueksami aine kohta teatavad õpilased kooli juhtkonnale 20.jaanuariks.

 

Põhikooli ja gümnaasiumi  lõpueksamid 2018.a.

 

Saku Gümnaasiumi koolilõpueksamite plaan 2017/18 õa

 

Saku Gümnaasiumi koolilõpueksami eristuskiri