Põhikooli valikained Prindi
2017/18 õppeaastal on põhikooli õpilastel võimalik valida lisaks kohustuslikele tundidele valikaineid, mida õpitakse üks tund nädalas või pool tundi nädalas  (st üks tund üle nädala). Valikaine valimine ei ole kohustuslik, kuid valimise korral on õpilasel kohustuslik läbida ainekava täies mahus.
 
Valikainetena pakub kool:
 
Koorilaulu
-      3. – 4. klassi tüdrukutele mudilaskoor – loe tutvustust siit
-      5. – 8. klassi tüdrukutele lastekoor – loe tutvustust siit
-      3. – 8. klassi poistele poistekoor – loe tutvustust siit
 
 
Järgmise õppeaastal mudilaskooris, lastekooris ja poistekooris laulda soovijad registreerivad ennast ettelaulmisele muusikaõpetaja juures hiljemalt  1.maiks 2018.a.
 
 
4. ja 5.klassi õpilastele
-      Pillimäng  – loe tutvustust siit
 
 
7.klassi õpilastele
-      Matemaatika – loe tutvustust siit
-      Inglise keel – loe tutvustust siit
 
9.klassi õpilastele
-      Matemaatika - loe tutvustust siit
-      Inglise keel – loe tutvustust siit
-      Ettevõtlusõpetus -loe tutvustust siit
 
3., 4., 6. ja 8.klassi õpilased teatavad oma järgmise õppeaasta (4., 5., 7. ja 9.kl) valikaine klassijuhatajale 26.maiks 201.8a.
2017/ 18 õppeaastal on põhikoolis avatud järgmised valikainete rühmad:
  • mudilaskoor
  • poistekoor
  • lastekoor
  • pillimäng
  • matemaatika 7.kalssile
  • matemaatika 9.klassile (3 rühma)

 

 12.september 2017