Põhikooli valikained Prindi
Põhikooli õpilastel on võimalik valida lisaks kohustuslikele tundidele valikaineid, mida õpitakse üks tund nädalas või pool tundi nädalas  (st üks tund üle nädala). Valikaine valimine ei ole kohustuslik, kuid valimise korral on õpilasel kohustuslik läbida ainekava täies mahus.
 
Valikainetena pakub kool:
 
Koorilaulu
-      3. – 4. klassi tüdrukutele mudilaskoor – loe tutvustust siit
-      5. – 8. klassi tüdrukutele lastekoor – loe tutvustust siit
-      2. – 87 klassi poistele poistekoor – loe tutvustust siit
 
Järgmise õppeaastal mudilaskooris, lastekooris ja poistekooris laulda soovijad registreerivad ennast  stuudiumi kaudu muusikaõpetaja juures ettelaulmisele hiljemalt  1.maiks 2018.a.
 
 
4. ja 5.klassi õpilastele
-      Pillimäng  – loe tutvustust siit
  
7.klassi õpilastele
-      Matemaatika – loe tutvustust siit
-      Inglise keel – loe tutvustust siit
 
9.klassi õpilastele
-      Matemaatika - loe tutvustust siit
-      Inglise keel – loe tutvustust siit
-      Ettevõtlusõpetus -loe tutvustust siit
 
3., 4., 6. ja 8.klassi õpilased teatavad oma järgmise õppeaasta (4., 5., 7. ja 9.kl) valikaine klassijuhatajale 31.maiks 2018.a.
´
2017/ 18 õppeaastal on põhikoolis avatud järgmised valikainete rühmad:
  • mudilaskoor
  • poistekoor
  • lastekoor
  • pillimäng
  • matemaatika 7.kalssile
  • matemaatika 9.klassile (3 rühma)