Õpilasfirmad Prindi
.
Õpilasfirma programm
 
Õpilasfirma on ettevõtlusõppe programm gümnaasiumi õpilastele.
 
Junior Achievement Eesti programmide tähtis põhimõte on "Õpime tegevuse kaudu!"
Õpilasfirma on üks selle põhimõtte kõige ilmekam realiseerimisvorm. Õpilasfirma (ÕF) luuakse majandusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust. ÕF kui õppevorm suudab tihti köita ka neid õpilasi, kellele akadeemilised loengud igavaks muutuvad. Samas näitab ÕF selgelt koolis omandatavate teadmiste vajalikkust igapäevaste äriotsuste tegemisel ja edukas palgatöös. Paraneb otsuste langetamise oskus. ÕF kogemus on hindamatu väärtus tööturul, kus järjest rohkem hinnatakse ettevõtlikke ja loovaid inimesi. Kaasaja muutuvas maailmas tuleb järjest rohkematel inimestel elatise teenimiseks oma firma luua, et pakkuda tööd endale ja teistele.
 
Tõelisest ärifirmast erineb ÕF selle poolest, et ta on õppeprotsessi osa. ÕF registreeritakse Junior Achievement Eesti juures. Ta tohib tegutseda üksnes  vastava koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud õpetaja/konsultandi juhendamisel, kes vastutab ÕF tegevuse eest. ÕF lõpetatakse kooliaasta lõppedes. Minimaalne õpilasfirma liikmete arv on kolm. Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased.
 
Õpilasfirma programm on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse. Õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus lõpetatakse. Programmi käigus omandatakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi, aktsionäri või juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja ÕF tegevuse lõpetamisel koostatakse aastaaruanne.
 
Kuna õpilasfirma programm on levinud nii Euroopas kui ka Ameerikas, on paljudel õpilastel võimalik katsuda õpilasfirmade laatadel ja muudel üritustel jõudu oma eakaaslastega teistest maadest. Igal aastal selgitatakse Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Eelmisel õppeaastal saavutas meie õpilasfirma “Pikkasso” vabariiklikul võistlusel väärika kolmanda koha.
 
Saku Gümnaasium liitus õpilasfirmade programmiga 2006 aastal.
Saku Gümnaasiumis on tegutsenud 39 õpilasfirmat ja lõpetamise kohta on tunnistuse saanud 149 õpilast -ettevõtjat.
2011/2012 õppeaastal on loonud oma firmad praktilise suunaga 10 ja 11 klassi õpilased.
Iga algus on raske, ettevõtja oma vist kõige raskem.  Taas saavad 16 noorest ettevõtjad-aktsionärid oma firmas. Kas ka edukad ettevõtjad, seda näitab aeg.
 
Talvi Järv
majandusõpetaja