Õpilasele Prindi

Saku Gümnaasiumi 2016/2017 õ.a. “TUBLIM KLASS” võistlus


„Tublim klass“ võistluse eesmärgiks on mitmekesistada SG põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste koolielu, samuti anda võimalus kõigil õpilastel osaleda ja esindada oma klassi ning paralleelselt välja selgitada n.ö andekaid ja tublisid õpilasi. Alleesmärk on läbi võistlusmomendi nn parandada klassivaimu, õppeedukust, kvaliteeti, vastutus- ning kohusetunnet.


Võistlus toimub Saku Gümnaasiumi kõigi 5.-12. klasside vahel. Õppeaasta lõpus arvestatakse kokku
kõigi koolisiseste konkursside, võistluste ja ettevõtmiste tulemused. Samuti arvestatakse õppeedukust, põhjuseta puudumist ja aktiivsust. Iga veerandi lõpus tehakse koondkokkuvõte ning viimase veerandi aktusel premeeritakse tublimat klassi rändkarika ja üllatusauhinnaga.