Üleriigilised õpilasvõistlused 2016/17 Prindi

Tartu Ülikooli Teaduskool korraldab õpilastele erinevaid ainevõistlusi ja olümpiaade.

Täpsem teav ainevõistluste ja olümpiaadide kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt http://www.teaduskool.ut.ee/et

 

2016/17 õa võistluskalender

 

Õpilasüritused Harjumaal : 2016/17 kalender