Minu õigused ja kohustused kokkuvõte Prindi
16. - 20.01.2012 toimus Saku Gümnaasiumis „Minu õigused ja kohustused” teemanädal. Selles vahemikus viidi läbi vastava teemaline võistlusmäng. Osa sai võtta klassiga üheselt kui ka individuaalselt.
Terve klassiga võtsid osa : 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7c, 8c ja, 9a.
Parimad mängijad gümnaasiumihoones olid järgnevad õpilased:
  1. 9a klassist Hanna-Rooda , Relika, Anete, Kristel, Maria, Marie – 15 punkti;
  2. 6c terve klass – 14,5 punkti;
  3. 7a  klassist Sten, Madis, Karl Hendrik – 14 punkti;
  4. – 5.      5d Mirjam, Liisa, Siret, Karl-Johannes, Christopher – 12,5 punkti;
6a terve klass-12,5 punkti;
  1. 7b klassist Kärolin, Grete, Kärt, Ragne – 12 punkti;
  2. – 8.      5a klassist Anna, Henni-Maria, Aleksandra Katariina, Christiin-Pauliin, Grete Kelli, Iti Miina, Katariina, Ants, Karl-Johan – 11punkti
8c klassist Gittan , Cristiana, Janeli, Kerli -11punkti;
  1. 7c klass – 11 punkti;
  2. 5c klassist Marten, Sven – 9 punkti;
  3. 6b klass – 8p.
 
Täname kõiki mängust osavõtjaid ja õpetajaid!
Algkoolis toimunud tugisüsteemide nädala jooksul (23.- 27.01) oli lastel võimalik osa võtta mängust "Lapse õigused ja kohustused".
 
Algklassidest osalesid mängus kõik klassid. Klassijuhatajad tutvustasid lastele töölehtede abil laste õigusi ja kohustusi, seejärel oli töölehtedel ülesanne leida olemasoleva õiguse juurde kohustus. Seda osa täideti klassides erinevalt, enamikes klassides oli see aruteluna kogu klassiga, kuid  oli ka osa klasse, kus grupisiseselt arutati ja pandi kirja, millised võiks laste kohustused olla. Töölehe viimase ja laste meelest kõige huvitavama osa viisid kõik klassid läbi rühmades. Lapsed otsisid koolimajja peidetud pilte, pidid vaatama, milline pilt millise õiguse või kohustuse juurde käib, ning said kokku lahendussõna - KOHUSETUNNE. Selle ülesande juures jäid mõned 1.klasside lapsed hätta, kuna lugemisoskus ei ole veel nii hea. Kokkuvõttes võib siiski öelda, et lastele mäng väga meeldis ning kõik klassid võtsid sellest aktiivselt osa.
 
                                                                           Sotsiaalpedagoog Inga Maasi