Märkan ja aitan kokkuvõte Prindi
Saku Gümnaasiumis toimusid 8.-19.novembril 2010 „MÄRKAN JA AITAN” nädalad.
Vastavate nädalate eesmärkideks oli teadvustada õpilastele, õpetajatele ja koolitöötajatele kaaslaste märkamise ning aitamise tähtsust ning vajadust.
Antud nädalatel toimusid ühistegevused klassidele: märkamiste ja aitamiste leidmine koolikeskkonnas, orienteerumismäng ning plakati valmistamine.
Plakati teemaks oli  „KOOS ON HEA”. Plakat tuli valmistada 19.novembriks 2010, seoses „Vägivallavaba päeva” tähistamisega Saku Gümnaasiumis.
„Märkan ja aitan” nädalate ühistegevustest võttis osa 19 klassi (5.-12 klassidest).
Antud nädalalal pidid õpilased ühe ülesandena leidma ja kirja panema kohad, mis teevad koolimaja inetuks. Kõige enam märgiti ära soditud seinad, uksed, lauad ja toolid. Samuti polnud õpilased rahul kooli WC-dega, kuna need pidid olema mustad, haisvad ja koledad. Õpilaste silma riivasid ka lõhutud ja katkised uksed ning laudade ja toolide all olevad nätsud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et neid kohti ja esemeid oli mitmeid, mida tuleks koolimajas hoida ja mitte sodida ega lõhkuda.
Üheks ülesandeks oli õpilastel ka kirja panna nende kahe nädala jooksul kõik aitamised, mis nende klassis toimusid. Kes aitas? Keda aitas? Millal aitas? Milles aitas? Kõige tublimad ja usinamad aitajad olid gümnaasiumihoones 5b, 8a ja 11a klass.
 
Kokkuvõtteks:
5.-6. klassides olid kõige tublimad märkajad ja aitajad 5b ja 6c klass.
7.-9. klassidest olid edukad 8a ja 9a klass.
10.-12.klassides oli võitjaks 11b klass, kuid tuleb ära märkida ka 11a klassis aset leidnud aitamised ning üksteisele öeldud kiitused.
 
„Märkan ja aitan” nädalad algkoolis
 
„Märkan ja aitan” nädalatest võtsid algkoolis osa kõik klassid. Kes tegi tööd grupiti, kes individuaalselt või ka kogu klassiga. Üldiselt oli osavõtt suur. Kõikidel klassidel valmisid nädala kokkuvõtteks vahvad plakatid, mis olid algul oma klassi uksel, hiljem jõudsid aga vaatamiseks ka gümnaasiumihoonesse.
Eriti näis lastele meeldivat see osa, kus pidi piltide järgi ära tundma kohti koolimajas, sellega tulid ka kõikide klasside lapsed kenasti toime, kuigi oli ka eksimusi.
Ülesandes, kus pidi ära märkima, mis muudavad koolimaja koledaks vastati peaaegu kõigi poolt, et katkine kooliaed. Sagedast äramärkimist leidsid ka võimla põrand, mis on kole ja kust saab kergesti pinnud jalga, katkised nagid kehalise kavatuse riietusruumides, katkine uks poiste riietusruumis. Väga mitmeti oli välja toodud nii poiste kui tüdrukute WCd, kus on mõlemas mureks mustus, paberid põrandal ja ka 2.korruse tüdrukute WC uks, mis on must ja katki.
Puudustena tuli väga palju välja sellist, mida lapsed ise saavad parandada ja mis laste endi poolt tehtud: praht põrandatel, mustad WCd, segamini garderoobid, kriipsud seintel ja maas ning muidugi söökla kord ja lärm ning jooksmine koolikoridoris.
 
Positiivse poolena nädalast pidid lapsed märkima, mida nad on märganud ja keda on aidanud. Mitmes klassis oli see suulise arutluse teema, mõnes klassis aga panid lapsed oma heateod ka paberile kirja. 2a klassis aga jälgisid lapsed enda ja sõprade aitamisi koguni 2 nädalal ning kirjutasid kokkuvõtted paberile eraldi kummagi nädala kohta. Samuti tuleb positiivsest küljest ära märkida 2c klassi tublit osavõttu, kust nädala kohta valmis suisa raamatuke. Iga laps tegi raamatusse oma lehe selle kohta, keda ja kuidas aidanud on ning tõid välja ka kohad, mis koolimaja inetuks teevad. Väga tublid!
 
 
Tugisüsteemid tänavad kõiki õpilasi ning õpetajaid, kes aitasid kaasa nende nädalate korraldamisele ja läbiviimisele!
 
Märka märke märkamisest, aita abivajajat aitamises!