Märkan ja aitan 2010 Prindi
Abivajaja märkamiseks ja aitamiseks pole ükski laps liiga väike ega täiskasvanu liiga vana.
Saku Gümnaasiumis on MÄRKAMINE 2010-2011  õppeaasta märksõnaks.
 
Selle raames toimuvad 08.-19.11.2010 „MÄRKAN JA AITAN” nädalad. Vastavate nädalate eesmärgiks on teadvustada õpilastele, õpetajatele ja koolitöötajatele kaaslaste märkamise ning aitamise tähtsust ning vajadust.
Nagu ütleb Jaapani vanasõna: „Kui sa tahad elus edasi jõuda, siis aita kõigepealt teisi”.
Antud nädalatel toimuvad ühistegevused klassidele: märkamiste ja aitamiste leidmine koolikeskkonnas, orienteerumismäng ning plakati valmistamine.
Plakati teemaks on  „KOOS ON HEA”. Plakat tuleb valmistada klassidel 19.novembriks 2010, seoses „Vägivallavaba päeva” tähistamisega. 
Vägivallvaba päeva sõnumi „Koos on hea!“ on Lastekaitse Liidu noored lahti mõtestanud järgmiselt:
K-  KLASS               Inimesed kellega veedad nii palju aega oma noorusest. Austa neid!
O-  OLE ÄRKVEL  Märka enda ümber toimuvat ja aita.
O-  OLE HOOLIV   Hinda ja armasta enda ümber olevaid inimesi.
S-   SÕPRUS             See on usaldus ja kokkuhoid, mis viib edasi.
KOOS ON HEA
 
Ühistegevused on mõeldud klassijuhatajatundides läbiviimiseks.
Parimad märkajad ja aitajad saavad tunnustatud ning auhinnatud!
 
Märka märke märkamisest, aita abivajajat aitamises!