Loodusõpetuse aktiivõppetunnid Saku Gümnaasiumi õpilastele Prindi

Loodusõpetuse aktiivõppetunnid SG õpilastele

 

 

2016/17 õppeaastal toimuvad Saku Gümnaasiumi 1.-5. klassi õpilastele

aktiivõppetunnid- ja retked loodusõpetuses. Programme viib läbi Nõmme

Loodusmaja.

Õppeaasta jooksul saavad õpilased osaleda 6 erinevas programmis.

 

Kooliõuest välja“ aktiivõppereis Nõmme loodusmajja, 1.klass.

Külastatakse Nõmme loodusmaja, kus õpilased saavad kõiki meeli kasutades taimede

ja elavnurga loomade elu tundma õppida; tehakse peatusi erinevat tüüpi

elupaikadega tutvumiseks.

 

Aktiivõpperetk Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki, 2.klass.

Läbitakse osa Aura loodusrajast; iseseisev töö loodusraja stendidega; rannikul uuritakse

vee-elustikku; meeskonniti koostatakse elupaika iseloomustav kogu; uuritakse

elukeskkonda pangapealsel ja panga all ning inimese mõju sellele.

 

Aktiivõpperetk Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks, 3.klass.

Kaardiga tutvumine, asukoha määramine, orjenteerumine ja objektide leidmine

kaardi järgi; Suurupi liivakivipaljandid, Türisalu pank, Keila-Joa juga ja park,

Vahiküla joastik; meeskonnatööna koostatakse ülevaade vaadeldud paikade

väärtustest ja kaitsevajadustest.

 

„Sõber toit“ aktiivõppeprogramm koolimajas, 3.klass.

Võrreldakse ja maitstakse õpilaste jaoks varutud erinevaid näidiseid koostise

ja asukohamaa järgi (kiri pakendil ja selle mõistmine); „aus kaubandus“,

„Eelista Eestimaist“ ja transpordi osa suurus hinna kujunemisel; mängitakse

rollimänge (pere toidusedel); püstitatakse ja lahendatakse meeskonnatööna ülesandeid.

 

„Jõgi, järv ja meri“ aktiivõpperetk veekogude uurimiseks, 4.klass.

Harku järv, Vääna jõgi (Vahiküla joastik ja jõesuue), Lohusalu laht

Erinevate veekogude kirjeldus ja uurimine rühmatööna - võrreldakse mõõdetavaid

näitajaid (voolu kiirus erinevates kohtades, temperatuur eri veekogudes ),

vaadeldakse vee omadusi erinevates veekogudes.

 

„Inimese jälg looduses“ aktiivõpperetk Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale, 5.klass.

Tutvutakse kasutusest maas ja kasutuses olevate liivakarjääridega; uuritakse looduse

taastumist/taastamist karjääris, karjääri-järvede elustikku; läbitakse osa raba õpperajast,

kus lahendatakse iseseisvalt ja meeskonniti ülesandeid, toetudes oma teadmistele

ja raja infotahvlitele, uuritakse vanu turba-auke; koostatakse kogu rabaelustikust;

võrreldakse järve, allika ja kraavide vett.